Now Reading
Baltkrievija: simpozijs par Marijas Bazvainīgo Ieņemšanu

Baltkrievija: simpozijs par Marijas Bazvainīgo Ieņemšanu

Lurdas Dievmātes svētku priekšvakarā, 9. februārī, Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā notika simpozijs, kurā piedalījās Minskas-Mohilevas metropolīts arhib. Tadeušs Kondrusevičs, apustuliskais nuncijs arhib. Martins Vidovics, kā arī priesteri, krievu un baltkrievu katoļi un pareizticīgie. Saieta dalībnieki pārdomāja jautājumu par Bezvainīgo Ieņemšanu. Ar referātiem uzstājās Grodņas semināra docenti – priesteri Tadeušs Višiņskis un Uladzimirs Hulajs, kuri aplūkoja minētā jautājuma katoliskās doktrīnas aspektus.

Arhib. Kondrusevičs uzsvēra, ka „Bezvainīgā Jaunava Marija, Dieva Māte, ir cerības zvaigzne”. Viņš atgādināja, ka uz Bernadetes jautājumu, kas ir „skaistā Kundze”, kura 1858. gada 25. martā parādījās meitenei Masabiellas grotā, Dievmāte atbildēja, ka ir „Bezvainīgā Ieņemšana”. „Šie Marijas vārdi”, skaidroja arhib. Kondrusevičs, „ir pāvesta Pija IX 1854. gadā izsludinātās dogmas par Bezvainīgo Ieņemšanu apstiprinājums”.

Tikšanās laikā priesteris Aleksandrs Šimbalu no Minskas eparhijas izcēla pareizticīgās doktrīnas par Dievmāti raksturīgākos aspektus, savukārt, priesteris Kžištofs Požarskis no Sanpēterburgas pievērsās parādīšanos Fatimā un Lurdā aktualitātei mūsdienās. Bet semināra profesors no Sanpēterburgas monsiņjors Andrejs Stekevičs aplūkoja jautājumu: „Aicinājums gandarīt – Lurdas un Fatimas parādīšanos centrālā tēma”.

LRKBIC

Scroll To Top