Now Reading
Baznīcas ieguldījums cīņā pret jauniem verdzības veidiem

Baznīcas ieguldījums cīņā pret jauniem verdzības veidiem

Austrijas galvaspilsētā Vīnē 13. februārī sākās ANO konference par cilvēku tirdzniecību. Saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas datiem, šodien pasaulē par cilvēku tirdzniecības upuriem ir kļuvuši aptuveni 2,5 miljoni cilvēku. Konferencē piedalās 1000 delegātu no vairāk nekā 100 valstīm. Vatikānu pārstāv Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās padomes prezidents arhib. Agostino Marhetto.

„Tirdzniecība ar dzīvo preci” ir viena no apkaunojošākām parādībām, kas smagi ievaino personas cieņu – teica Vatikāna pārstāvis. Viņš pauda atzinību par konferencē pieņemtajiem ieteikumiem šā nozieguma apkarošanā. Arhib. Marhetto atgādināja, ka Pontifikālā Migrantu un ceļotāju pastorālā padome organizēja divus starptautiskus kongresus, kas veltīti „ielas sievietēm”, kā arī „ielas bērnu” problēmām. Šo abu kongresu gala rezultāts ir 2007. gadā publicētais dokuments „Ieteikumi ielas pastorālajā aprūpē”, kas zināmā veidā attiecas arī uz „tirdzniecības ar dzīvo preci” apkarošanu.

Arhib. Marhetto skaidroja, ka „dzīvās preces” formas ir arī piespiedu darbs un bērnu iesaistīšana armijā. Nigērijas, Īrijas un Spānijas bīskapu konferences ir publicējušas vēstules par šo tematu. Daudzās valstīs katoļu organizācijas sniedz palīdzību seksuālās izmatošanas upuriem, palīdzot tiem atgriezties normālos dzīves apstākļos. ANO eksperti norāda, ka cilvēku tirdzniecība, kas skar visus sabiedrības slāņus, šodien pārtop miljoniem dolāru vērtā globālā biznesā.

LRKBIC

Scroll To Top