Now Reading
Benedikts XVI par ģimeņu situāciju Kostarikā

Benedikts XVI par ģimeņu situāciju Kostarikā

Kostarikas tautai ir nepieciešama nepārtraukta savu kristīgo sakņu atjaunošana – teica Benedikts XVI, tiekoties ar bīskapiem, kuri Vatikānā ieradās vizītē „ad Limina Apostolorum”. Pāvests norādīja uz pastorālā darba misionāro aspektu. Atgādinaja, ka par to tika plaši runāts arī Latīņamerikas un Karību bīskapu konferencē, kas pagājušajā gadā notika Aparečidas sanktuārijā. Benedikts XVI aicināja Kostarikas bīskapus rūpēties par priesteru garīgo formāciju un pievērst lielāku uzmanību kandidātu uz priesterību atlasei. Uzsvēra, ka ir nepieciešams sargāt ticīgos no sektu un pseudoreliģiju grupējumu ietekmes.

Baznīcas misijā nozīmīgu vietu ieņem reliģiozo ordeņu locekļi un kristīgie laji, kuru uzdevums ir sludināt kristīgās vērtības mūsdienu sabiedrībā, – skaidroja pāvests. Vizītes laikā bīskapi pauda nemieru par ģimeņu situāciju valstī. Pāvests uzsvēra, ka ir nepieciešams atbalstīt un sargāt ģimenes tiesības, kā arī rūpēties un palīdzēt visām grūtībās nonākušajām ģimenēm. Svētais tēvs ieteica bīskapiem nodrošināt labi sagatavotu pirmslaulību katehēzi.

LRKBIC

Scroll To Top