Benedikts XVI par Lielā gavēņa nozīmi

Ar Pelnu trešdienu Katoliskajā Baznīcā sākas Lielā gavēņa laiks – teica Benedikts XVI, uzrunājot vispārējās audiences dalībniekus. Gavēnī esam aicināti dziļāk apzināties kristietības būtiskākās vērtības un atklāt Dieva žēlsirdību, lai kļūtu žēlsirdīgi pret saviem tuvākajiem. Gavēņa laikā Baznīca piedāvā ticīgajiem īpašas saistības un pienākumus, kas veicina viņu iekšējās atjaunošanās procesu, un tie ir lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi.

Žēlsirdības darbos atklājas cilvēka dvēsele un viņa patiesie sirds nodomi. Dažkārt norūpējušies paši ar sevi, aizmirstam solidaritātes īsto nozīmi. Katoliskās Baznīcas Katehisms skaidro, ka „materiālos labumus, kas mums likumīgi pieder, nevajag uzskatīt tikai par savu īpašumu; tiem ir arī sociālā vērtība un paredzēti visiem cilvēkiem.” „Kam būtu šīs pasaules manta un viņš redzētu savu brāli trūkumā, bet noslēgtu tam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?” (1 Jņ 3,17).

Benedikts XVI pauda nemieru par traģisko stāvokli Čadā. “Šajās dienās apliecinu savu garīgo tuvumu dārgajai Čadas tautai, kas ierauta asiņainā konfliktā. Tas ir izdzēsis jau daudzu cilvēku dzīvības. Vairāki tūktoši ir atstājuši savas mājas – teica Svētais tēvs. Uzticu jūsu lūgšanām un solidaritātei šos cietošos brāļus un māsas. Pieprasu, lai pēc iespējas ātrāk tiktu panākts miers un nodrošināta humanitārā palīdzība, apklusināti ieroču dārdi un uzsākts dialoga un izlīgšanas ceļš”.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, Benedikts XVI uzrunāja bērnu kora dalībniekus no Merano, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Vispārējā audiencē piedalījās aptuveni pieci tūkstoši svētceļnieku no daudzām zemēm. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies arī Bosē ekumeniskās kopienas rīkoto studiju dalībnieki.

Tikšanās noslēgumā pāvests sasveicinājās ar Jolandu Betankortas kundzi, Ingrīdas Betankortas māti. 2002. gadā viņas meitu nolaupīja Kolumbijas revolucionāro bruņoto spēku grupējums.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti