Now Reading
Kanonizācijas lietu kongregācijas jaunā instrukcija “Sanctorum Mater”

Kanonizācijas lietu kongregācijas jaunā instrukcija “Sanctorum Mater”

Vatikāna preses zālē 18. februārī notika konference, kurā kard. Žožē Saraiva Martins žurnālistus iepazīstināja ar Kanonizācijas lietu kongregācijas publicētās jaunās instrukcijas „Sanctorum Mater” saturu un nozīmi. Preses konferencē piedalījās minētās kongregācijas sekretārs mons. Mihele di Ruberto un daudzi citi.

Baznīca cauri gadsimtiem rūpīgi sargā svēto piemiņu – uzrunā teica kard. Saraiva Martins. Viņš paskaidroja, ka jaunās instrukcijas mērķis ir papildināt un uzlabot pirms 25 gadiem pāvesta Jāņa Pāvila II izdotajā apustuliskajā konstitūcijā Divinus perfectionis Magister apstiprinātās normas, kas attiecas uz beatifikācijas procesa norisi diecēzes ietvarā. Dokuments ir sadalīts sešās nodaļās. Tajā sniegti paskaidrojumi un konkrētas norādes, kas jādara bīskapam, lai uzsāktu un pabeigtu beatifikācijas procesu diecēzes ietvarā.

Kard. Saraiva Martins atgādināja, ka šāda procesa uzsākšanai vispirms ir jāpārliecinās vai kandidāts uz altāru godu ir dzīvojis un nomiris svētuma slavā. Vatikāna dikastērijas izdotajā jaunajā instrukcijā norādīts gan uz procesā iesaistīto personu lomu un uzdevumiem, gan skaidrota Kanonizācijas lietu kongregācijas atļaujas Nulla Osta nozīme.

Kard. Saraiva Martins skaidroja, ka beatifikācijas procesam ir divas atšķirīgas, tā sauktās, fāzes: viena notiek diecēzes, bet otra – Romas kūrijas līmenī. Pirmajā tiek rūpīgi vākta informācija par ticīgā dzīves svētumu un ar viņa aizbildniecību veiktā brīnuma autentiskumu. Procesa otrā fāze notiek Kanonizācijas lietu kongregācijā. Tā noslēdzas vai nu ar beatifikācijas svinībām, vai arī ar procesa lietas arhivizāciju.

Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts uzsvēra, ka šī gada 2. aprīlī nenotiks pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikācija. Preses konferencē referenti atgādināja, ka Benedikta XVI pontifikāta laikā ir notikušas 40 beatifikācijas svinības, kurās par svētīgiem pasludināti 563 ticīgie: 36 ticības apliecinātāji un 527 mocekļi. Viņu vidū ir 48 priesteri, 485 reliģiozo ordeņu locekļi un 30 kristīgie laji.

Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts kard. Saraiva Martins ir vadījis 31 beatifikācijas svinību: 18 Itālijā un 13 – citās valstīs (Meksikā, Portugālē, Brazīlijā, Spānijā, Francijā, Polijā un Austrijā).

Pāvests Benedikts XVI ir vadījis četras kanonizācijas svinības: 3 Romā un 1 Brazīlijā. Par svētiem viņš ir pasludinājis 2 bīskapus, 4 priesterus un 8 reliģiozo ordeņu locekļus. Kopumā 11 vīriešus un 3 sievietes.

LRKBIC

Scroll To Top