Kardināli lūdz pāvestam pasludināt piekto mariānisko dogmu

Pieci kardināli nosūtījuši Benediktam XVI vēstuli ar lūgumu definēt piekto dogmu par Mariju. Viņi aicina pasludināt Mariju par „Visas cilvēces garīgo Māti, Jēzus līdzdalībnieci pestīšanas darbā, par visu žēlastību vidutāju līdzās Jēzum – vienīgajam Vidutājam, par cilvēces aizstāvi kopā ar Jēzu Kristu”. Dokumentu parakstījuši kardināli no Indijas, Porterikas, Filipīnām un Meksikas. Viņi kopā ar sesto kard. Eduardu Gaņonu, kurš pirms dažiem mēnešiem aizgāja mūžībā, bija starptautiskā mariāniskā simpozija organizētāji, kas 2005. gadā notika Fatimā.

„Mēs uzskatām”, – teikts vēstulē, „ka ir pienācis īstais laiks definēt svinīgi un skaidri nemainīgo Baznīcas mācību par Pestītāja Māti un Viņas vienreizēju līdzdarbību pestīšanas darbā, Viņas lomu žēlastību dalīšanā un aizbildniecībā par cilvēci”. Kardināli norāda, ka arī no ekumeniskā viedokļa dogmas pasludināšana būtu ļoti nozīmīga. Svarīgi, lai citām reliģijām piederīgajiem ir skaidra katoliskās Baznīcas doktrīna par atšķirību starp Jēzus Kristus primāro lomu un Marijas vienreizējo, taču sekundāro, lomu pestīšanas darbā.

Līdz ar šādu dogmu tiktu „ieviesta atklāta pilnīga kristīgā patiesība par Mariju”. Bez tam, tādā veidā visā pasaulē padziļinātos dialogs par Marijas lomu pestīšanā mūsdienās. Pēc kardinālu domām, ir pienācis laiks skaidri parādīt, kādas ir Jēzus Mātes attiecības ar katru no mums, kas esam Viņas zemes dēli; kāda ir Viņas kā vidutājas, aizbildnes un līdzdalībnieces pestīšanā loma. „Svinīgi pasludināt Mariju par visu tautu Māti”, pāvestam adresētajā vēstulē raksta kardināli, „nozīmē pilnīgi un oficiāli atzīt viņas titulus”. Tas būtu nozīmīgi Baznīcai jaunās evaņģelizācijas darbā un visai cilvēcei šajā straujo pārmaiņu laikmetā.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti