Now Reading
Nodibināta jauna biedrība Asociācija “Ģimene”

Nodibināta jauna biedrība Asociācija “Ģimene”

31. janvārī tika nodibināta jauna biedrība asociācija „Ģimene”. Dibinātāju vidū ir 4 fiziskas personas un 7 juridiskas personas (Kristīgās kultūras centrs “DEBORA”, Biedrība „Īsta Mīlestība Gaida”, Biedrība Krīzes Grūtniecības Centrs, Fonds Misija Dzīvības Vērtība, Biedrība Katoliskā kustība „Par dzīvību!”, R/O Pestīšanas armija, Nodibinājums „Ģimenes Izglītības Fonds”.

Biedrības mērķis ir veicināt uz kristīgām vērtībām balstītas ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības svētuma atjaunošanu un stiprināšanu Latvijas sabiedrībā, izglītojot sabiedrību; atbalstot, stiprinot un harmonizējot ģimenes; nodrošinot profesionālu atbalstu ģimenēm krīzes situācijās, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem; apvienojot un koordinējot Latvijas nevalstiskās organizācijas; sadarbojoties ar valsts, pašvaldību u.c. organizācijām likumdošanas jomā, atbalsta, izglītības, veselības, integrācijas, attīstības, labklājības, finansu programmu izstrādē un koordinēšanā; rosinot labvēlīgu valsts politiku ģimenes jautājumos; kā arī veicot citus pasākumus, kas saistīti ar minētajām vērtībām. 

Biedrība ir atvērta uz jaunu biedru, kas pieņem un atbalsta Asociācijas „Ģimene” izvirzītos mērķus un vēlas piedalīties to realizācijā, uzņemšanu.

Sīkāku informāciju par asociāciju un iespēju tajā iestāties var saņemt pa tālr. 26388578 vai rakstot uz e-pastu: admin@krizescentrs.lv

Scroll To Top