Pāvesta katehēze par sv. Augustīna atgriešanās ceļu

Šis citāts no sv. Augustīna grāmatas Confessiones bija pāvesta katehēzes galvenais temats. Trešdien vispārējā audience notika divās vietās: sv. Pētera bazilikā un Pāvila VI zālē. Benedikts XVI atzina, ka viņu vienmēr ir fascinējušas sv. Augustīna alkas pēc patiesības. “Es meklēju, kāda ir ļaunuma izcelsme, un neatradu atbildi,” saka sv. Augustīns; un viņa sāpīgie meklējumi neradīs atbildi, kamēr viņš nepievērsīsies dzīvajam Dievam.

Vienmēr meklēt patiesību, nenovērst savu skatienu no Kristus, mācīties ticēt Baznīcā, kas ir Kristus mistiskā miesa – tie ir sv. Augustīna ieteikumi mūsdienu cilvēkam. Benedikts XVI norādīja uz lielā Baznīcas doktora atgriešanās procesa trīs galvenajiem posmiem. Patiesības meklēšana viņu noveda līdz iemiesotā Vārda atklāsmei. Pateicoties tai, 387. gada 24. aprīlī, Lieldienu naktī, Milānā Augustīns no sv. Ambrozija rokām pieņēma Kristības sakramentu.

Atgriešanās otrais posms sākās 391. gadā, kad zināmā veidā bija spiests pieņemt priesterības svētības, jo cilvēki vēlējās viņu redzēt kā priesteri un sprediķotāju. Tas viss lika viņam atteikties no saviem personiskajiem plāniem un kalpot citiem. Tā redzamais auglis bija Evaņģelija sludināšana tautai saprotamā valodā. Trešo posmu Augustīns sasniedza 20 gadus velāk. Viņš saprata, ka tikai Kristus ir pati pilnība. Mēs esam aicināti lūgties „piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,” skaidroja Benedikts XVI.

„Augustīns sasniedza pazemības dziļumus ne tikai caur savas domas apvienošanu ar Baznīcas ticību, ne tikai caur savu dziļo zināšanu sludināšanu vienkāršā valodā, bet arī caur pazemīgo atzīšanu, ka arī viņam, tāpat kā visai Baznīcai, ir nepieciešama Dieva žēlsirdība. Tikai tad līdzināmies Kristum, kad kļūstam par žēlsirdības cilvēkiem.

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica Fokolāru kustības bīskapu grupu, Pontifikālās Izglītības zinātņu fakultātes “Auxilium” studentus un Antonio Rosmini vārdā nosauktās skolas audzēkņus. Uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies arī Itālijas kara flotes pārstāvji. Benedikts XVI uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. “Lielā gavēņa laikā Baznīca aicina ticīgos sekot Kristum, kurš dodas uz Jeruzālemi, lai īstenotu savu pestīšanas misiju,” atgādināja pāvests.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti