Now Reading
Sv. Jēkaba katedrālē par priesteri iesvētīs diakonu Gaiti Dubultu

Sv. Jēkaba katedrālē par priesteri iesvētīs diakonu Gaiti Dubultu

 

2. februārī sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18.00 bīskaps par priesteri iesvētīs diakonu Gaiti Dubultu. Gaiti Dubultu, dažas dienas pirms priestera iesvētībām, satikām Rīgas Garīgā semināra grāmatu galdā, izvēloties priestera liturģiskos tērpus. Tas bija uzmanības vērts notikums, skatoties ar kādu mīlestību un rūpību tika atlasīti apģērbi. Gaitim un tiem, kuri viņu vēroja no malas, šī nodarbe sagādāja lielu prieku. Vēl vairāk, nostiprinājās pārliecība, cik nopietni šis cilvēks uzņem Dieva aicinājumu, un cik apzinīgi priesteris gatavojas savam ordinācijas brīdim. Gaitis par sevi nemīl daudz runāt, bet draudzīgi piekrita īsai intervijai. 

Vai bērnība, skolas gadi tev vispār saistījās ar Baznīcu?

Pirmkārt,paldies, ka esat aicinājuši uz interviju.Kā zakristians nekad neesmu bijis, taču neatsacījos piekalpot. 

Biji nepaklausīgs jaunietis?

Nezinu, par sevi grūti spriest. Tas jāprasa kādam citam, kas redzēja no malas. 

Vai Tava dzīves izvēle bija pēkšņa, vai nobrieda ilgā laikposmā? Atmiņā ir palicis tas brīdis, kad īsti nopietni pievērsies Dieva aicinājumam?

Atmiņā ir palikuši vairāki brīži. Tas jāprasa pašam Dievam.

Esi pesimists vai optimists?

Domāju, esmu optimists. 

Dievs Jums kā priesteriem dod lielu Žēlastību – būt starpniekiem un administrēt Viņa bagātības un arī atdot savu dzīvību par avīm. Vai Tev ir viegli atdot, atsacīties no sevis?

Mans moto, ko izvēlējos priesterības ceļam,  ir no B. Sloskāna  Hostia pro fratribus. Centīšos to īstenot savā priestera kalpojumā.

Ko Tu visvairāk vēlētos piepildīt savā dzīvē, savā kalpojumā – kā priesteris un kā cilvēks?

Tad jau dzīvē redzēsim, uz ko Dievs aicinās, jo katram viņš dod kalpojumu pēc iespējām.

Paldies, Gaiti, par sarunu un novēlot Dieva Bagātību pārpilnību šai izvēles ceļā, lai Tev Dieva Mīlestība palīdz būt labam ganam, īstenojot Kristus teiktos vārdus – es atdodu savu dzīvību par avīm.

LRKB IC

 
 

Scroll To Top