1.kursa audzēkņi saņem garīdznieku tērpus

Seši puiši, kuri mācās semināra pirmajā kursā sestdien, 1. martā, saņēma sutanas jeb garīdznieku tērpus. Aicinājuma valdzinājums ir tieši Kristus vārdi:„Nāc, un seko man!” Tā ir īpaša izredzētības zīme jauniešiem, kuri ir paaicināti kalpot Kungam. Pirmais solis garajā formācijas laikā līdz jaunieši nonāk, kad tiek apstiprināti par kandidātiem uz priesterību. Svēto Misi Rīgas sv. Franciska baznīcā vadīja kardināls Jānis Pujats, koncelebrējot Jelgavas bīskapam A. Justam. Bija ieradušies daudzi priesteri no dažādām Latvijas diecēzēm.

Šī ir vienīgā diena gadā, kad Rīgas Garīgais seminārs ir atvērts apmeklētājiem, lai redzētu kur un kādos apstākļos „top” nākamie priesteri. Plkst. 11.00 bija šāda iespēja dota puišu vecākiem, radiniekiem un draugiem, lai iepazītos ar formācijas vietu, kur viņu dēli pavadīs daudzus gadus.

Sv. Misē kardināls J. Pujats uzsvēra trīs evaņģēlisko tikumu nozīmi topošo priesteru dzīvē. Tāpat arī pieminot īpašo nozīmi garīgajai formācijai, lai puiši vēlāk varētu kalpot Dieva tautai un, ka svarīgi, lai viņiem būtu šī dedzības pilnā misionāra dvēsele.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās zālē, lai uzrunātu un apsveiktu puišus, kuri bija spēruši šo pirmo un nozīmīgo soli. Daudz skaistus uzmundrinājuma vārdus teica klātesošie: RGS rektors J.Jalinskis, J.Budkāns, G.Bezdelīga, J. Sitnieks, A. Kazakevičs, bīskaps A. Justs, moderators G.Skutelis, J.Jermaks, I.Livdāns.

Svinīgā pasākuma vadīšanu bija uzņēmušies otrā kursa studenti, īpaši galvenais vadītājs seminārists I.Zvirgzdiņš. Par zāles noformējumu pateicība pienākas semināristam B. Vagalim.

Pievienosimies apsveicējiem un lūgsimies par pirmā kursa audzēkņiem: Renāru Birkovu, Rodionu Doļu, Jozu Mozgiri, Elvi Rudoviču, Ediju Sileviču un Juriju Gorbačevski.

LRKB IC
foto: A.Lapinskis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti