Now Reading
Alžīrija: turpinās kristiešu apspiešana

Alžīrija: turpinās kristiešu apspiešana

Alžīrijas bīskapi ir noraizējušies par valdības rīcību un aizvien pieaugošajiem ierobežojumiem attiecībā uz kristiešiem. Pirms dažām dienām notika bīskapu tikšanās. Tās noslēgumā tika izdots speciāls ziņojums, kurā autori norāda uz kristiešu dzīves sarežģīto stāvokli valstī, aizvien pieaugošajām grūtībām un valdības liktajiem šķēršļiem. Tiek minēts, ka, piemēram, nesen tika izraidīts kāds amerikāņu protestantu mācītājs. Lielas grūtības dažādu reliģisko ordeņu locekļiem sagādā vīzu saņemšana iebraukšanai Alžīrijā. Līdz ar to, nevar papildināties ordeņu rindas ar jauniem brāļiem vai māsām. Savās kopienās nevar ierasties vadītāji, kuri koordinē kopienas darbību atrodoties ārzemēs.

Ziņojumā bīskapi nosoda pr. Pjēram Vallezam nesen piespriesto nosacīto cietumsodu par to, ka viņš esot lūdzies valdības neatzītā vietā. Teksta autori atgādina, ka Katoliskajai Baznīcai nevar pārmest prozelītismu. „Sekošana Kristum ir nesavtīga kalpošana”, viņi raksta. „Vislielāko prieku mums sagādā tas, ka varam pieņemt cits citu, respektējot atšķirības. Veidot komūniju starp dažādas izcelsmes un dažādu kultūru cilvēkiem – tā ir misija, ko mums uzticēja Kristus, kurš atdeva pats savu dzīvību, lai savestu kopā visus izkaisītos Dieva bērnus”.

Dokumentu parakstījuši Alžīras arhib. Anrī Tesjē un vēl trīs Alžīrijas bīskapi. Viņi vērsās arī pie valsts reliģisko lietu ministra Buabdalla Glamalla, pasvītrojot, ka Baznīca respektē sabiedriskās prasības un valsts reliģiskās tradīcijas. Ministrs atbildēja, ka valsts nav pret Baznīcas klātbūtni, bet valdība nevēlas, lai veidotos „grupas, kas varētu apdraudēt tautas vienotību”. Īstenībā, līdz šim, vietējā Baznīca par tās ieguldījumu Alžīrijas sabiedrības labā tika cienīta un novērtēta.

LRKBIC

Scroll To Top