Now Reading
Baznīcas lūgšanu nodomi martam

Baznīcas lūgšanu nodomi martam

Marta mēneša vispārējais lūgšanu nodoms aicina ticīgos dziļāk aizdomāties par cilvēku un tautu savstarpējās piedošanas un izlīgšanas nozīmi, un aicina lūgties, lai Baznīca ar savu liecību izplata Kristus mīlestību, kas ir jaunās cilvēces garīgais avots.

Tā dziļākai izpratnei esam aicināti pārdomāt Benedikta XVI 39. Pasaules Miera dienai veltītā vēstījuma saturu. Tā temats “Miers patiesībā”. Pāvests pauž pārliecību, ka, ja cilvēks ļauj sevi apgaismot patiesības gaismai, viņš jau sāk miera ceļu. Vatikāna II koncila pastorālā konstitūcija “Gaudium et spes” apstiprina, ka „cilvēce nespēs izveidot patiesi cilvēciskāku pasauli, ja visi ar atjaunotu garu nepievērsīsies miera patiesībai”.

Taču ko nozīmē „patiess miers”? – jautā pāvests. Miers nenozīmē tikai bruņotu konfliktu trūkumu. To jāsaprot kā „sabiedrībai dāvātās kārtības augli”, kārtības, kuras īstenošanā jāiesaistās cilvēkiem, kuri tiecas pēc aizvien pilnīgākas taisnības. Dieva gribētās un mīlestībā ieplānotās kārtības auglis ir miers, kas balstās uz nelokāmās patiesības, kas „atbilst mūsu sirds neiznīcināmām ilgām un cerībai”. Svētais tēvs atgādina, ka visu katoļu pienākums ir būt par „miera Evaņģēlija” lieciniekiem. Viņiem jāliecina, ka miera būtiski nepieciešamais nosacījums ir dievišķās patiesības atzīšana. Dievs, kurš ir Mīlestība, vēlas, lai Viņa bērni cits citu uzskatītu par brāli un ar atbildības sajūtu kalpotu kopējam labumam. Pāvests pasvītro, ka miera veicināšanā jāiesaistās visiem labas gribas cilvēkiem. Valdībām jāpieņem skaidri un izšķiroši lēmumi miera procesa īstenošanā. Baznīca nemitējas sludināt, ka patiess un pastāvīgs miers var balstīties tikai uz patiesības klints. Cilvēkam jāatzīst patiesība par Dievu un sevi kā personu.

Misiju nodomā šajā mēnesī Baznīca lūdzas: lai kristieši, kuri daudzās pasaules malās bieži vien tiek vajāti Evaņģēlija dēļ, turpina, Svētā Gara spēkā, drosmīgi un atklāti sludināt Dieva Vārdu.

Laikā, kad Benedikts XVI sv. Pētera laukumā vadīja konsistoriju (2006. gada 24. martā), Baznīca pieminēja tos misionārus, kuri pēdējā gada laikā bija atdevuši savas dzīvības, sludinot Evaņģēliju un kalpojot cilvēkiem. Pāvests norādīja, ka šis nozīmīgais pasākums, proti, konsistorijs, kas atklāj Baznīcas misijas nozīmi, bija īpaša iespēja garīgi vienoties ar tiem kristiešiem, kuri savas ticības dēļ cieš vajāšanas. Viņu liecība palīdz mums garīgi augt. Tā katru no mums iedrošina aizvien nesavtīgāk veltīt sevi Evaņģēlija vēsts sludināšanai.

LRKBIC

Scroll To Top