Now Reading
Jeruzalemes latīņu rita patriarha Lieldienu vēstījums

Jeruzalemes latīņu rita patriarha Lieldienu vēstījums

„Kristus ir augšāmcēlies! Priecīgas Lieldienas!”, tā savā pēdējā Lieldienu vēstījumā novēl Jeruzalemes latīņu rita patriarhs arhib. M. Sabba, kurš 19. martā atkāpās no amata pienākumu pildīšanas vecuma ierobežojuma dēļ. Viņš apliecina, ka arī turpmāk būs joprojām garīgi vienots ar visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem: ar jūdiem, musulmaņiem, kristiešiem un citām reliģijām piederīgajiem ticīgajiem.

„Mēs dzīvojam Svētajā zemē”, norāda patriarhs, „Dieva atklāsmes, pestīšanas, tautu savstarpējās izlīgšanas un samierināšanās ar Dievu zemē. Dievs mūs uzklausa un piedod”. Bet tomēr, diemžēl, „šajā zemē joprojām līst asinis”, tā nepazīst savu aicinājumu un nespēj to pieņemt – pauž nožēlu Jeruzalemes Baznīcas gans. Atsaucoties uz nesen notikušajiem traģiskajiem notikumiem, Sabba uzsver, ka vardarbība ir „cilvēka cieņas pārkāpums”. Vardarbības rezultātā tiek smagi skarta gan nogalinātāja, gan nogalinātās personas cieņa. Tas ir pretrunā ar jauno dzīvību, ko svinam Lieldienās.

Pēc gadsimtu ilgajiem konfliktiem, valstu valdībām, izraēliešiem un palestīniešiem jāapzinās, ka armijas šodien vairs nespēj aizsargāt savas tautas. Jāmācās no vēstures un jāsāk staigāt Dieva ceļus – uzsver Sabba. Politiķiem ir pienācis laiks pieņemt savu aicinājumu, proti, veidot sabiedrības nevis tās graut. Taču vardarbība grauj. Dievs ir katru no mums radījis labu, mēs esam spējīgi celt un veidot taisnīgu un brālīgu sabiedrību. Dievs mūs aicina kļūt svētiem un pilnīgiem. Emeritētais Jeruzalemes patriarhs norāda, ka šodien mums vajadzīgi tādi valstu vadītāji, kuri darītu visu iespējamo, lai panāktu un veicinātu mieru. Lieldienās svinam Kristus uzvaru pār nāvi un grēku. Dievs katram no mums dod žēlastību, lai mēs spētu uzveikt ļaunumu gan sevī, gan sev apkārt. Dievs mums dod spēku, lai mēs sētu cerību, paļāvību, draudzību un mieru, kas ir augšāmcelšanās auglis.

LRKBIC

Scroll To Top