Now Reading
Jeruzālemes latīņu rita patriarhs M. Sabba atvadās no ticīgajiem

Jeruzālemes latīņu rita patriarhs M. Sabba atvadās no ticīgajiem

“Jo mans šķiršanās laiks ir tuvu… labo cīņu es izcīnīju, savas gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju” (2 Tim 4, 6-7) – ar šiem sv. Pāvila vārdiem no ticīgajiem atvadījās Jeruzālemes latīņu rita patriarhs Mihails Sabba. 19. martā viņš atzīmēs dzīves 75 gadu jubileju. Šajā dienā arhib. Sabba atkāpsies no sava amata, ko veica vairāk nekā 20 gadus.

Pastorālā kalpojuma noslēgumā patriarhs uzrakstīja garu vēstuli. Tai ir trīs daļas. Vēstules pirmā daļa ir patriarha Sabba «garīgais testaments», kurā dominē pateicība Dievam un apziņa par labi paveikto darbu. Ganaraksta otro daļu patriarhs velta pārdomām par «kristīgo aicinājumu Svētajā Zemē», norādot uz uzdevumu veicināt mieru palestīniešu un izraēliešu zemē. Tas pieprasa no kristiešiem ekumenisku garu un atvērtību dialogam. Vēstules noslēgumā arhib. Sabba aicina priesterus pašaizliedzīgi kalpot Baznīcai un novēl arhib. Tvalovi bagātīgas Dieva žēlastības un izturību atbildīgo pienākumu veikšanā.

LRKBIC

Scroll To Top