Now Reading
ANO pāvests ieradīsies kā miera svētceļnieks

ANO pāvests ieradīsies kā miera svētceļnieks

ANO Ņujorkas mītnē pāvests ieradīsies kā «miera svētceļnieks», kas vēlas veicināt dialogu ar dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem – sacīja arhib. Čelestino Miljore. Īsi pirms Benedikta XVI plānotās vizītes Amerikā Svētā Krēsla pastāvīgais novērotājs ANO tikās ar žurnālistiem, atgādinot, ka viena no pašreizējā pontifikāta prioritātēm ir rūpes par reliģijas brīvības nodrošināšanu visiem cilvēkiem. Arhib. Miljore uzsvēra, ka dialoga veicināšanas priekšnoteikumi ir dzīvības svētuma, personas cieņas un tiesību respekts.

Vācijas katoļu labdarības organizācija Renovabis šogad atzīmē savas darbības 15 gadu jubileju. Ķelnē sarīkotajā preses konferencē tika sniegts plašs ieskats par paveikto šajā laikā. Ar Renovabis atbalstu 2007. gadā īstenoti gandrīz 1000 projektu par vairāk nekā 30 miljonu eiro. Organizācijas sniegto palīdzību ir saņēmušas 27 valstis.

Atgādināja, ka Svētā tēva vizīte ANO notiks Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas parakstīšanas 60 gadu atceres svinību ietvarā. Šis dokuments nosaka tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, tiesības uz humānu apiešanos un pašcieņas respektēšanu, vienlīdzību likuma un valsts priekšā, tiesības uz taisnīgu, atklātu un savlaicīgu tiesu, ticības brīvību, izteiksmes un vārda brīvību. Arhib. Čelestino Miljore uzsvēra, ka dokumetā ietvertos pamatprincipus neviens nedrīkst noliegt. Viņš pauda sarūgtinājumu, ka dažas augstas amatpersonas cenšas brīvi interpretēt cilvēktiesību tekstu. Jāatzīst, ka šīs tiesības ir ierakstītas mūsu sirdsapziņā – sacīja Svētā Krēsla pastāvīgais novērotājs ANO, arhib. Miljore.

LRKBIC

Scroll To Top