Ārvalstu prese par pāvesta vizīti ASV

Benedikta XVI sirsnīgā sagaidīšana Baltajā namā, saruna ar prezidentu Bušu, un tikšanās laikā ar bīskapiem publiski skartā problēma par bērnu seksuālās izmantošanas gadījumiem ir ASV masu mediju uzmanības lokā. Tie norāda uz Benedikta XVI un Džordža Buša nostāju attiecībā uz dzīvības svētumu, morālo relatīvismu un reliģijas lomu sabiedriskajā dzīvē. «New York Times» raksta, ka vairāki televīzijas kanāli pārtraukuši raidīt savas programmas, lai tiešraidē translētu pāvesta sagaidīšanas ceremonijas norisi Baltajā namā. Laikraksts «Washington Post» raksta, ka uz tikšanos ar apustuļa Pētera pēcteci katoļi ieradās pat no vistālākajām ASV pavalstīm.

Mediju uzmanības centrā ir Svētā tēva tikšanās ar ASV bīskapiem. «New York Times» slejās publicētajā komentārā pausta atzinība, ka pāvests vēlējies publiski risināt problēmu par bērnu seksuālo izmantošanu no dažu priesteru puses. Laikraksta žurnālists skaidro, ka Benedikts XVI uz šo sāpīgo problēmu raugās kristīgās cerības gaismā, kas ir ticības pamats. Katoļiem ir jātic, ka arī šajā situācijā Baznīcā ir klātesošs Svētais Gars, kas mudina bīskapus nest mierinājuma vārdus varmācības upuriem. Pāvests vēlas, lai nekad vairs neatkārtotos līdzīga veida pārkāpumi, lai tos neviens nepiesegtu, lai Baznīca aizvien vairāk kļūtu par kopienu, kurā viens otru ciena un mīl.

Spānijas masu mediji norāda uz nepieciešamību, lai ASV ar vēl lielāku «diplomātisko sparu» iesaistītos pedofilijas izskaušanā. Benedikta XVI sirsnīgie vārdi «Lai Dievs svētī Ameriku» iekarojuši amerikāņu sirdis, kuri, kopā ar prezidentu Bušu, uzņēma viņu kā varoni, tēvu un draugu – raksta avīze «ABC». Pāvests ir pārsteidzis Ameriku un bīskapus, aicinot tos kļūt par pedofilijas izskaušanas līderiem. Kā zināms, šī problēma skar plašus sabiedrības slāņus. Baznīca, atzīstot savu vainu, ir spērusi pirmo soli, tagad ir laiks veikt kārrtību visā mājā – raksta spāņu avīze.

Par pāvesta vizīti ASV plaši raksta arī spāņu laikraksts «La Razón». Tas atzīst, ka bērnu audzināšana un sargāšana nav viegls uzdevums. Šodien caur masu medijiem daudzās mājās ienāk pornogrāfija un vardarbība. Laikraksts norāda arī uz Benedikta XVI uzrunas par brīvību un demokrātiju, kas balstās uz morāles principiem, nozīmi. Pāvesta un prezidenta Buša sarunas galvenie temati bija kristiešu situācija Tuvo Austrumu reģionā, terorisms, emigrācija, dzīvības un ģimenes aizstāvēšana.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti