Now Reading
Augustīns. Atzīšanās

Augustīns. Atzīšanās

Apgāds “Liepnieks un Rītups” sērijā “Ad fontes” laidis klajā Aurēlija Augustīna jeb Svētā Augustīna (354-430) paša ievērojamākā darba “Atzīšanās” (“Confessiones“) bilingvālu izdevumu latviešu un latīņu valodā. Grāmata ir pirmizdevums latviešu valodā.

Darbu no latīņu valodas tulkojusi Laura Hansone. Grāmatu papildina Lauras Hansones priekšvārds, tulkotājas piezīmes un pēcvārds, pārskats par Augustīna darba manuskriptiem un izdevumiem dažādās valodās, Augustīna darbu saraksts, Augustīna dzīves un laikmeta hronoloģija, “Atzīšanās” 13 grāmatu satura kopsavilkums, Augustīna dzīves gājuma pārskats, kā arī Arņa Rītupa piezīmes par Augustīna darba “Atzīšanās” likteni no tā sarakstīšanas brīža līdz pat mūsdienām.

Aurēlija Augustīna sarakstītajos darbos veidojusies Rietumu kristietība, tādēļ dažkārt viņu sauc par Rietumu kultūras tēvu. Pateicoties viņa darba “Atzīšanās” pieaugošajai popularitātei, pēdējā laikā viņā ir saskatījuši pirmo moderno cilvēku, un varētu arī sacīt – vienu no pirmajiem modernas garīgās autobiogrāfijas autoriem.

Augustīna darbu “Atzīšanās” gadsimtu gaitā lasījuši daudzi un dažādi cilvēki, daudziem tas ir mainījis dzīvi, daudzi tajā ir meklējuši un atraduši sev tuvo un svarīgo. “Šī grāmata mani pārvērta,” par Augustīna darbu “Atzīšanās” 1367. gadā izsaucās itāliešu dzejnieks Petrarka.

“Svētā Augustīna grāmatā “Atzīšanās” var mācīties pazīt cilvēku tādu, kāds viņš ir.” 1802. gadā rakstīja franču politiķis un rakstnieks Fransuā Renē de Šatobriāns. Frīdrihs Nīče 1885. gada 31. martā paziņoja: “Starp citu, ar šo grāmatu ieskatās kristietības vēderā.” Savukārt Ludvigs Vitgenšteins esot uzskatījis, ka “Atzīšanās”, iespējams, ir “nopietnākā grāmata, kas jebkad uzrakstīta.”

Izdevums paredzēts filozofijas, teoloģijas, seno valodu un literatūras studentiem, mācību spēkiem un ikvienam, kuru interesē literatūras klasika, kristietības vēsture un pagātnes domātāju mantojums. Grāmatu iespējams iegādāties visās labākajās grāmatnīcās, kā arī internetā – grāmatnīcā Kukii.lv un apgāda mājas lapā: http://www.liepnieks-ritups.lv

Iepriekš apgādā “Liepnieks un Rītups” izdotas grāmatas: “Hipokratiskie raksti. Izlase”, Ludviga Vitgenšteina “Loģiski filozofisks traktāts”, Epikūra “Vēstules. Atziņas. Fragmenti” un Platona dialogs “Teaitēts”.

Grāmatas mākslinieks – Ilmārs Blumbergs
Tulkojuma redaktore – Ināra Ķemere
Literārais redaktors – Uldis Tīrons
Zinātniskais redaktors – Arnis Rītups

Tulkojums sagatavots un grāmata izdota ar Eiropas Savienības programmas Kultūra 2000 un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu valsts budžeta programmas “Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība” apakšprogrammas “Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” ietvaros.

Izdevuma sagatavošanu atbalstījuši Klasisko un orientālo pētījumu centrs “Ad Fontes” un Latvijas Kultūras fonds.

 

Scroll To Top