Franciskāņu rekolekcijas vīriem

No 2008. gada 11. līdz 13. Janvārim Betānijas dominikāņu sv. Jāzepa klostera rekolekciju māja bija  mājvieta  franciskāniskajām vīru rekolekcijām par tēmu ,, Vīrieša aicinājums un tā veidi”.  Tās vadījām mēs, Mazāko brāļu kapucīnu ordeņa tēvi. Šī bija pirmā no piecām plānotajām nedēļas nogalēm. Tajā sniedzām pārskatu par galvenajiem paaicinājumu veidiem.Turpmāk katram paaicinājumam būs veltīta atsevišķa nedēļas nogale.

Rekolekciju Iesākumā runājām par vīrieti Bībeles skatījumā. Dievs ikvienam vīrietim ir devis  tēvišķības dāvanu. Savu tēvišķību laulībā vīrietis ir aicināts realizēt, kļūstot par tēvu gan fiziski, gan garīgi. Savukārt  priesteris vai klosterbrālis šo aicinājumu īsteno, esot garīgā tēva kārtā. Vīrišķības iezīme ir cieši saistīta ar atbildību. Vīrietis ir atbildīgs par to, ko viņam uzticējis Dievs, pirmkārt – par sievieti un bērniem.

Padomju Savienībā vīriešiem savas lomas īstenošana ģimenē un sabiedrībā lielā mērā bija ierobežota vai pat liegta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mūsdienu Latvijā vīriešu vīrišķība ir ievainota. Vīrietim mūsdienās jāsastopas ar jauniem izaicinājumiem. Tie nāk, piemēram, no t. s. „seksuālo minoritāšu” puses. Arī tādā jomā, kā aborti, atbildīga ir ne tikai sieviete, bet arī vīrietis.

Konferenču tēmas bija par kalpošanu baznīcā, vīriešu konsekrēto dzīvi, terciāru aicinājumu, laulības aicinājumu, vīrišķības nozīmi. Pēdējo  konferenci vadīja  un ar savu liecību par aicinājuma  (ģimenes) atpazīšanu dalībniekus stiprināja pasaulē dzīvojošo franciskāņu brālis Andris.

Daudz laika tika veltīts vienotībai ar Kungu lūgšanā – Sv. Misei, Vissvētākā Sakramenta adorācijai un vīru spontānai Dieva slavēšanai.

Pateicība kapucīnu tēvam Staņislavam, dominikāņu tēvam Sergejam, Betānijas dominikāņu māsām un citiem, bez kuru lūgšanām un piedalīšanās šādu rekolekciju nebūtu.

Lūk, dažas atsauksmes par rekolekcijās piedzīvoto:
„Visvairāk mani uzrunāja iespēja īpašā veidā tuvoties Dievam, sajutu vēl stiprāku vēlēšanos iepazīt tuvāk Dievu, tuvoties viņam.  Gaidu rekolekciju turpinājumu, kas notiks aprīlī. Izsaku lielu pateicību priesteriem, kas vadīja mūsu rekolekcijas un ar kuriem bija iespēja dalīties savās pārdomās. Mani šajās rekolekcijās uzrunāja visi programmā iekļautie pasākumi – konferences, slavēšana, lūgšanas, iespēja būt kopā ar ticības brāļiem”. (Guntars)

„Šīs rekolekcijas bija ļoti labas, daudz esmu ieguvis un sapratis“. (Jānis R.)

„Žēl, ka nepievienojos no pirmās dienas”. (Kaspars)

„Joprojām esmu rekolekciju iespaidā. Šāda veida rekolekcijās piedalos pirmo reizi. Esmu vairāk nekā apmierināts; tās bija lietderīgas”. (Pāvils)

„ Rekolekcijas izvērtās par lielu svētību visiem, kas tajās piedalījās”. (Jānis L.) 

Sirsnīgi uzaicinot uz nākamajām rekolekcijām un lūdzot lūgšanu atbalstu rekolekciju sagatavošanā un norisē,
t. Aldis Ziemelis OFMCap
t. Krišjānis Dambergs OFMCap

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti