Now Reading
Andante mācību seminārs un ģenerālā asambleja Šveicē

Andante mācību seminārs un ģenerālā asambleja Šveicē

Tikšanās galvenā tēma bija: Kā Andante tiek galā ar pretrunīgiem viedokļiem un, neskatoties uz dažādību, pauž sabiedrībai vienotu nostāju? Vadot šo semināru, pasniedzēja Eva-Renāte Šmite pievērsa mūsu uzmanību trim ļoti svarīgiem jautājumiem: diferenciācija, konflikti un organizāciju vadības stils. 

Runājot par diferenciāciju, mēs sekojam principam: vispirms apzinies atšķirības un tad integrē. Ir svarīgi apzināties mūsu atšķirības, lai izprastu to lielo vērtību un bagātību, kas esam mēs visi kopā. Šeit atceramies Pāvila vēstuli romiešiem, 12. nodaļu, kura aicina mūs uz vienprātību Kristus miesā, lai gan esam dažādi un katram no mums ir atšķirīgas dāvanas un savs uzdevums. Mēs esam aicināti ar cieņu palūkoties uz atšķirīgu viedokli, mācīties no tā un bagātināt savu izpratni par dažādiem jautājumiem. 

Kā lai tiek galā ar konflikta situācijām, kuras var rasties tad, kad sieviešu organizācijas pārstāv atšķirīgus un strīdīgus jautājumus, tomēr vēlas sabiedrībā runāt vienotā valodā. Šādas konflikta situācijas ir jāizskata, ņemot vērā organizāciju vadības stilu un iekšējo kultūru. Mēģinot nonākt pie kopsaucēja, mēs konflikta situācijās meklējam pozitīvo potenciālu un virzošo spēku. 

Andante ģenerālajā asamblejā notika Koordinācijas komitejas vēlēšanas, kuras 9 cilvēku sastāvā tikai ievēlēta arī Latvijas Katoļu sieviešu apvienības valdes locekle Lāsma Latsone. Tā ir iespēja arī Latvijas sievietēm dot savu ieguldījumu Eiropas sabiedrībā un paust Latvijas sieviešu viedokli.

Autore: Vita Limanoviča

Scroll To Top