Now Reading
Ar cieņu palūkoties uz atšķirīgu viedokli

Ar cieņu palūkoties uz atšķirīgu viedokli

No 17. līdz 20. aprīlim Sionā, Šveicē notika Eiropas Katoļu sieviešu organizāciju alianses Andante mācību seminārs un ģenerālā asambleja. Tajā piedalījās arī Latvijas Katoļu sieviešu apvienības priekšsēdētāja Ināra Uzoliņa un valdes locekle Vita Limanoviča.

Andante apvieno 19 katoļu sieviešu organizācijas no 12 valstīm, pārstāvot aptuveni 1.2 miljonus sieviešu. Organizācijas mērķis ir attīstīt un apzināt kopīgās vērtības, kas stāv pāri kultūras un valodu atšķirībām. Andante piedāvā Eiropas katoļu sievietēm vienotu platformu, no kuras Eiropas sabiedrība tiek aicināta uz taisnīgumu un atvērtību priekš visiem.

Tikšanās galvenā tēma bija: Kā Andante tiek galā ar pretrunīgiem viedokļiem un, neraugoties uz uzskatu dažādību, pauž sabiedrībai vienotu nostāju? Vadot šo semināru, pasniedzēja Eva-Renāte Šmite pievērsa dalībnieču uzmanību trim ļoti svarīgiem jautājumiem: diferenciācija, konflikti un organizāciju vadības stils.

Diferenciācijas princips ir vispirms apzināties atšķirības un tad integrēt. Lektore uzsvēra: „Ir svarīgi apzināties mūsu atšķirības, lai izprastu to lielo vērtību un bagātību, kas esam mēs visi kopā. Šeit atceramies Pāvila vēstuli romiešiem, 12. nodaļu, kura aicina mūs uz vienprātību Kristus miesā, lai gan esam dažādi un katram no mums ir atšķirīgas dāvanas un savs uzdevums. Mēs esam aicināti ar cieņu palūkoties uz atšķirīgu viedokli, mācīties no tā un bagātināt savu izpratni par dažādiem jautājumiem.”

Kā lai tiek galā ar konflikta situācijām, kuras var rasties tad, kad sieviešu organizācijas pārstāv atšķirīgus un strīdīgus jautājumus, tomēr vēlas sabiedrībā runāt vienotā valodā. Šādas konflikta situācijas ir jāizskata, ņemot vērā organizāciju vadības stilu un iekšējo kultūru. Mēģinot nonākt pie kopsaucēja, konflikta situācijās ir jāmeklē pozitīvais potenciāls un virzošais spēks.

Andante ģenerālajā asamblejā notika Koordinācijas komitejas vēlēšanas, kuras 9 cilvēku sastāvā tikai ievēlēta arī Latvijas Katoļu sieviešu apvienības valdes locekle Lāsma Latsone. Tā ir iespēja arī Latvijas sievietēm dot savu ieguldījumu Eiropas sabiedrībā un paust Latvijas sieviešu viedokli.

Vita Limanoviča, Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Scroll To Top