Now Reading
Jauns apustuliskais nuncijs Kazakstānā

Jauns apustuliskais nuncijs Kazakstānā

Benedikts XVI nominēja spāņu arhib. Miguelu Mauru Beundiju par apustulisko nunciju Kazakstānā. Viņš ir dzimis 1955. gada 19. novembrī Madridē. Ieguvis Baznīcas tiesību doktora grādu. Dimplomātiskajā jomā darbojas kopš 1987. gada. Šajā laikā arhib. Beundijs bija Vatikāna pārstāvis vairākās Āfrikas un Eiropas valstīs.

Scroll To Top