Now Reading
Pateicības dievkalpojums par sv. Augustīna grāmatas Atzīšanās iznākšanu

Pateicības dievkalpojums par sv. Augustīna grāmatas Atzīšanās iznākšanu

Ceturtdien, 8. maijā, plkst. 19.00 Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā (Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē) notiks pateicības Svētā Mise par Augustīna grāmatas Atzīšanās iznākšanu. Dievkalpojums ir pateicība visiem, kuri ņēmuši dalību šīs grāmatas tapšanā vairāk kā 10 gadu garumā. Uz pateicības Svēto Misi ieradīsies darba grupa 30 cilvēku sastāvā.

Tulkojums sagatavots un grāmata izdota ar Eiropas Savienības programmas Kultūra 2000 un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu valsts budžeta programmas “Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība” apakšprogrammas “Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” ietvaros. Izdevuma sagatavošanu atbalstījuši Klasisko un orientālo pētījumu centrs “Ad Fontes” un Latvijas Kultūras fonds.

Grāmatas mākslinieks Ilmārs Blumbergs, tulkojuma redaktore Ināra Ķemere, literārais redaktors Uldis Tīrons, zinātniskais redaktors Arnis Rītups.

Pēc Sv. Mises būs iespēja iegādāties grāmatu Atzīšanās.
To vēl var iegādāties grāmatnīcās, kā arī internetā – grāmatnīcā Kukii.lv un apgāda mājas lapā: http://www.liepnieks-ritups.lv

Scroll To Top