Roma: konsekrēto jaunavu ordeņa kongress

Benedikts XVI tikās ar konsekrēto jaunavu ordeņa pārstāvēm (500), kuras Vatikānā ieradās kard. Franca Rodē vadībā. Romā viņas piedalās starptautiskajā kongresā par tematu: „Konsekrācija kā dāvana Baznīcai un Baznīcā”. Jaunavu kārta ieved pasaulē dzīvojošu sievieti lūgšanā, gandarīšanā un apustuliskajā darbā. „Jūsu uzdevums ir dziļāk pārdomāt par savas konsekrācijas nozīmi mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā. Lai jūsu Dievam veltītā dzīve kļūst par skaistu tuvākmīlestības liecību un debesu valstības redzamu zīmi” – vēlēja pāvests.

1970. gada 31. maijā publicētais Kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas dekrēts un 1983. gada Kanonisko Tiesību kodeksa 604. kanons no jauna atzina konsekrēto jaunavu ordeņa oficiālu pastāvēšanu. Minētajam ordenim nav cita dibinātāja kā pati katoliskā Baznīca, kas savu iedvesmu smēlās Vissvētākās Jaunavas Marijas noslēpumā. Konsekrētās jaunavas darbojas 52 valstīs, arī Latvijā.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti