Now Reading
Dziļāk saprast Euharistiju, lai bez tās vairs nevarētu iztikt

Dziļāk saprast Euharistiju, lai bez tās vairs nevarētu iztikt

„Ja katoļi patiesi saprastu svētdienas Mises nozīmi, viņi nekad to neizlaistu,” teica kardināls Žozefs Tomko, atklājot 49. Starptautisko Euharistisko kongresu Kvebekā.

Kardināls, kas šajā kongresā pārstāv pāvestu, prezidēja 15. jūnija atklāšanas Misi. Viņš prezidēs arī noslēguma Misi 22. jūnijā, kuras laikā Benedikts XVI uzrunās kongresa dalībniekus ar satelītu starpniecību.

Atklāšanas Misē piedalījās apmēram 11.000 svētceļnieki, 50 kardināli un vairāk kā simts bīskapi, un tās centrā bija kongresa tēma: „Euharistija – Dieva dāvana par dzīvību pasaulei”.

 

Euharistija, Dieva dāvana…

„Euharistija ir Dieva dāvana,” teica kardināls Tomko. „Pirms atstāt savus mācekļus, Jēzus vēlas viņiem atstāt piemiņu par sevi, kaut ko dārgu tāpat kā to savējiem darītu mīlošs tēvs. Jēzus viņiem nedod bagātu īpašumu, retu priekšmetu, dārglietu, savu attēlu, portretu vai kādu citu piemiņas dāvanu. Viņa dāvana ir viņš pats.”

„Euharistija ir Dieva dāvana, jo tas ir Kristus – Dievs, kas sevi dāvā. Euharistija ir persona, nevis lieta vai nedzīva dāvana.(…) Tā ir augšāmcēlies Kristus, kas vairāk nemirst,” viņš paskaidroja.

 

… pasaules dzīvībai

Kardināls Tomko paskaidroja, ka „pirms šīs pasaules atstāšanas Jēzus vēlējās atstāt savai Baznīcai un visai cilvēcei savas klātbūtnes dāvanu. Viņš izvēlējās maizes un vīna formu. Jau no savas publiskās dzīves sākuma Kafarnaumā viņš solīja dzīvības maizi: ‘Maize, ko es došu, ir mana miesa pasaules dzīvībai’.”

„Savu ciešanu priekšvakarā, pēdējo vakariņu telpā, viņš ņēma maizi un svinīgi teica: „Šī ir mana miesa.” Pēc tam, runājot par vīnu, viņš teica: „Dzeriet no tā visi, jo tas ir manu asiņu biķeris, jaunās un mūžīgās Derības asinis, kas tiks izlietas par jums un par daudziem grēku atlaišanai”.

„Dažas stundas agrāk bez asins izliešanas un sakramenta veidā viņš realizēja Kalvārijas krusta asiņaino upuri. Jēzus tādā veidā iedibināja Euharistiju, kā savas pestīšanas upuri. Euharistija ir Jēzus krusta upura sakramentālā forma; Pēdējo vakariņu istaba un Kalvārija ir viens un tas pats upuris ‘par dzīvību pasaulei’.”

„Šis upuris notika tikai vienu reizi,” piebilda pāvesta legāts, „bet Jēzus vēlējās to realizēt un iemūžināt uz visiem laikiem. Tāpēc viņš pavēlēja apustuļiem: ‘Dariet to manai piemiņai’.”

„Tas ir vienlaicīgi piemiņa un pavēle: atgādinājums ne tikai vārdos, bet arī darot to, ko viņš teica”.”

 

2000 gadi

„Kopš tā laika,” teica kardināls Tomko, „viņa Baznīcas priesteri seko viņa pavēlei, darot kā viņš un izrunājot tos pašus vārdus. Šie Jēzus vārdi, konsekrējot maizi un vīnu, skan jau 2000 gadus.”

„Katras Mises svinēšanā,” viņš piebilda, „Jēzus Kristus ir klātesošs starp mums upurī kā Dieva Jērs, kas paņem uz sevi mūsu pasaules, mūsu kopienas un mūsu grēkus.”

„Tā nav izrāde, ne arī vienkārša pieminēšana”, bet „šī pestīšanas notikuma sakramentāla izdzīvošana, pastāvīga piemiņa, kas dod augļus ticīgajiem.”

Saskaņā ar kardināla Tomko teikto, „saprotot svētdienas mises pamatnozīmi, mēs pārdomāsim to, kā mēs tajā piedalāmies.”

„Viss mums kļūst skaidrs, kā Abitenes mocekļiem Ziemeļāfrikā, kas pagānu tiesnešiem teica: „Mēs nevarētu dzīvot bez (svētdienas) Euharistijas – ‘Sine Dominico non possumus vivere‘ -, un atdeva savu dzīvību par šo pārliecību.”

Scroll To Top