Dzīve ir mīlestība – atceres izstādes svētajai Terēzei no Lizjē

Terēze, jeb pilnā vārdā – Marija Franciska Terēze Martēna, piedzima 1873. gada 2. janvārī Alansonā, Normandijā. Piecpadsmit gadu vecumā Terēze iestājās Karmelītu ordenī Francijā (Lizjē). Klosterī viņa nodzīvoja deviņus gadus. Divdesmit četru gadu vecumā pēc smagas slimības Terēze mirst. Vēlāk, lasot mazās klostermāsas atstātos autobiogrāfiskos manuskriptus, atklājās Terēzes garīgais briedums un patiesais dzīves skaistums, kuru jaunā meitene pilnībā bija veltījusi Dievam. 

Mīlestība dara brīnumus. Tikai caur vispilnīgākās un patiesākās mīlestības prizmu, ko savai radībai dod Radītājs, izskaidrojams šis Terēzes fenomens. Būdama klostermāsa, kura nav izgājusi ārpus klostera vārtiem, viņa ir pazīstama gandrīz visā pasaulē. Terēze ir viena no nedaudzajām sievietēm, kura ir kļuvusi par Baznīcas doktori.

,,Terēze ir mūsdienu svētā. Viņas dzīves pieredze, pārbaudījumi un ticības šaubas nav sveši mūsdienu cilvēkiem. Svētie ir mīlestības revolucionāri, kas uzdrīkstējās mīlēt radikāli – līdz galam,” uzsver priesteris Andris Kravalis. 

Terēzes relikviju svētceļojuma laikā tika veidots fotogrāfiju klāsts. Fiksētie mirkļi apliecina mūžīgās mīlestības spēku, kas pagājušā gada vasarā kā straume plūda no sirds uz sirdi. 

Atmiņas par šo apciemojumu joprojām ir dzīvas. Svētā Terēze iedvesmoja šogad dažādu konfesiju māksliniekus caur jaunrades darbiem rādīt mīlestības esamības vareno spēku. Katrs mākslinieks veidoja tikai vienu nelielu darbu, sekojot svētās Terēzes mācībai par ,,mazo taciņu.” Tas nozīmē, ka nav svarīgs ne radīto mākslas darbu skaits, ne formāts, bet gan tajos ieliktā mīlestība. Katram jaunrades darbam par vadmotīvu tika ņemts kāds citāts vai atziņa no svētās Terēzes autobiogrāfiskajiem manuskriptiem. 

Iespaidi fotogrāfijās un emocijas mākslinieku darbos apkopoti atceres un pateicības izstādēs svētajai Terēzei. 

Relikviju svētceļojuma fotogrāfijas būs skatāmas no 1. līdz 6. jūlijam izstāžu galerijā BonhanS.S, Skārņu ielā 7, katru dienu no 10 līdz 17, izņemot pirmdienas. Savukārt  mākslinieku personīgās liecības mīlestībai, kas iemūžināta mākslas darbos, būs skatāma no 1. līdz 15. jūlijam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izstāžu zālē Apsīda, Skārņu ielā 10/20, katru dienu no 10 līdz 17, izņemot pirmdienas. 

Tie, kuri vēlēsies vairāk uzzināt par jaunās klostermāsas dzīvi, būs laipni aicināti iegriezties galerijas pagalmiņā. 

Terēzes dziļākā pārliecība savas dzīves laikā bija tā, ka garīgās dzīves briedums ir mīlestība. Līdz pat laiku beigām Terēze virs zemes palīdzēs cilvēkiem iepazīt Dieva maigumu. 

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti