Kard. Oelē: sludināt Evaņģēliju, izmantojot masu medijus

Toronto noslēgusies sanāksme par Baznīcas darbu masu medijos. Tās nosaukums Proclaim it from the rooftops – „Sludiniet to no jumtiem”, nozīmē, ka Baznīca ir aicināta izplatīt Evaņģēliju iespējami plašākam cilvēku lokam. Šis darbs nav iedomājams bez masu saziņas līdzekļu izmantošanas. Pēdējos gados daudz tiek runāts par jauno evaņģelizāciju. Ko saprotam ar nosaukumu „jaunā evaņģelizācija”? Kanādas Baznīcas primass, Kvebekas arhibīskaps Marks kardināls Oelē (Marc Ouellet), uzrunājot sanāksmes dalībniekus, paskaidroja, ka vispirms ir nepieciešams saprast, kas ir „evaņģelizācija” vispār. Tas ir grieķu valodas vārds, kas nozīmē „Labā vēsts”. Tie, kas tic šai vēstij, ir aicināti to sludināt arī citiem. Tāpēc evaņģelizācija ir katra kristieša un visas kristīgās kopienas misija.

Kardināls Oelē atgādināja, ka savas publiskās darbības sākumā Kristus apliecināja, ka Viņš ir nācis sludināt Evaņģēliju nabadzīgajiem (sal. Lk 4:18). Nabadzīgie nav tikai tie, kas atrodas materiāli nožēlojamā stāvoklī. Pie nabadzīgajiem pieder arī visi tie, kas saskaras ar trūkumu garīgā un sociālā līmenī, bieži vien pat pašiem to neapzinoties. Ir jāpalīdz viņiem rast ceļu pie Dieva, lai viņi spētu piepildīt savas sirdis ar bagātību, ko dod miers un gara veselība.

Evaņģelizācija ir nepieciešama arī pašai ticīgo kopienai. „Būdami iekļauti pasaulē, ticīgie bieži vien saskaras ar kārdinājumu sekot nepatiesām vērtībām, jeb elkiem. Tāpēc arī mums pašiem ir rūpīgi jāizvērtē tas, kā mēs lūdzamies un kā sludinām Evaņģēliju. Mūsu misija prasa, lai vispirms mēs izveidotu savstarpējas cieņas un harmonijas gaisotni pašā Baznīcā,” norādīja kardināls Oelē.

„Jaunā evaņģelizācija”, kā to nosauca Dieva kalps, pāvests Jānis Pāvils II, ir Evaņģelizācija mūsdienu pasaulē. Tā kā pasaule pieredz milzīgas pārmaiņas, kas notiek personīgā un sabiedriskā līmenī, ir nepieciešama dziļa mūsdienu kultūras izpratne. Kā savulaik norādīja pāvests Jānis Pāvils II, šo kultūru visvairāk ietekmē masu mediji. Tāpēc ir nepieciešams medijus pārzināt un izmantot tos Evaņģelizācijas inkulturācijai sabiedrībā.

Baznīcai, kas gadsimtiem ilgi ir sludinājusi no ambonas, nebūt nav viegli pārkārtoties un pieņemt moderno saziņas kultūru. Taču, kā norādīja kardināls Oelē, „nedrīkst aizmirst, ka Baznīca pati par sevi nozīmē saziņu, sludināšanu. Saziņa un masu mediji nozīmē vairāk nekā tehniski līdzekļi vien. Lai arī tie ir vitāli nepieciešami, saziņas centrā tomēr atrodas cilvēki, kā arī garīgie un materiālie resursi. Tie ir jāizmanto misionārajam Evaņģēlija sludināšanas darbam mūsdienu kultūras kontekstā. Lai arī Dievs pārspēj kultūru, nedrīkst aizmirst, ka Viņš nāk mūs satikt mūsu kultūras ietvaros.

Pāvests Benedikts XVI vēstījumā šī gada Sociālo komunikāciju dienai norādīja, ka sociālās saziņas loma „ir jāuztver kā integrāla tā „antropoloģiskā jautājuma” sastāvdaļa, kas veido vislielāko jaunā gadu tūkstoša izaicinājumu.” Tas, kas notiek cilvēka dzīves, laulības un ģimenes jomā, kā arī lielajos jautājumos par mieru, taisnību un radītā aizsardzību, prasa nekavējoties liecināt par patiesību, ko visefektīvāk iespējams darīt ar masu mediju starpniecību.

Toronto arhibīskaps, kardināls Oelē aicināja Baznīcu lūgties ne tikai par paaicinājumiem uz priesterību, konsekrēto, vai laulāto dzīvi, bet arī par to, lai Dievs dod paaicinājumus kļūt par labiem kristīgiem žurnālistiem un sociālās saziņas darbiniekiem. Uzrunājot Baznīcas medijiem veltītās sanāksmes dalībniekus, viņš uzsvēra: „Jūs esat cerības instrumenti Baznīcā un pasaulē. Iedvesmojiet savus brāļus un māsas, kas strādā laicīgajos medijos un palīdziet viņiem izvairīties no riska būt pakļautiem tādām sistēmām, kuru mērķis ir izmantot cilvēci savtīgām interesēm, kas cenšas dominēt pār laicīgās pasaules kārtību.”

Kardināls Oelē aicināja visus, kas vēlas dot savu ieguldījumu nozīmīgajā Baznīcas sociālās saziņas jomā, iepazīties ar Baznīcas mācību šai jomā. Tā ir ietverta dokumentos Inter Mirifica, Aetatis Novae, Communio et Progressio, „Straujā attīstība”, kā arī vairākos pāvestu vēstījumos.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti