Now Reading
Pāvests: radio misija ir kalpot patiesībai un stiprināt cerību

Pāvests: radio misija ir kalpot patiesībai un stiprināt cerību

Katolisko radio uzdevums ir vadīt cilvēku sirdis pie Kristus – teica Benedikts XVI. – Pateicoties jūsu darbam, klausītāji vēlas labāk pazīt Kristu, ieklausīties pāvesta balsī un mīlēt Baznīcu. Ēterā raidītie vārdi sasniedz dažādus sociālos slāņus. Daudzi cilvēki jūtas vientuļi un atstāti. Jūsu vārdi viņiem ir kā mierinājums un cerības gaisma. Daudzi ir attālinājušies no Baznīcas, daudzi netic Dievam, un gadās tā, ka tieši caur radio viņi pirmo reizi saklausa pestīšanas vārdus.

Audiencē pie pāvesta piektdien ieradās Pontifikālās Sociālo komunikāciju padomes rīkotā starptautiskā kongresa par katolisko radio identitāti un misiju mūsdienu pasaulē dalībnieki. Kongress notiek Pontifikālajā Urbāna universitātē. Vairāk nekā 60 radio pārstāvji no daudzām valstīm analizē radio darbu dažādos ģeogrāfiskajos, ekleziālajos un kultūras apstākļos. Katoliskie radio šodien darbojas ne tikai ekonomiski attīstītajās valstīs, bet arī tur, kur katoļi ir minoritāte.

Benedikts XVI atgādināja, ka Dieva Vārds tapa miesa, atklājot cilvēcei patiesību un cerību. Darbs katoliskajos radio ir kalpošana Vārdam, kuru jāsludina visām tautām. Daudzie un dažādie komunikāciju veidi, ar kuriem saskaramies ikdienā, skaidri atklāj, ka cilvēks pēc savas antropoloģiskās būtības ir radīts veidot attiecības ar sev līdzīgu, pirmāmkārtām caur vārdu. Savā vienkāršībā un šķietamajā nabadzībā vārds kļūst par spēcīgu līdzekli, kas palīdz veidot attiecības ar cilvēkiem.

Pāvests skaidroja, ka kristīgo radio uzdevums ir sludināt Kristus Labo vēsti pasaulē, kalpot patiesībai un cerībai. To jau 77 gadus veic arī Vatikāna radio, kas tiek saukts par „pāvesta balsi”. Kongress noslēgsies 21. jūnijā.

Scroll To Top