Sv. Jāņa Vianeja vēstījuma aktualitāte mūsdienās

Mūsdienu slavenajā Francijas pilsētiņā Arsā, 21. jūnijā tiks iesvētīti 7 jauni priesteri un 20 diakoni. Viņi visi ir svētā Jāņa kopienas locekļi. Ordinācijas sakramentu piešķirs kard. Pauls Pupārs. Pēc nedēļas tiks ordinēti vēl 3 priesteri un 1 diakons. Svētības saņems kopā trīsdesmit viens, trīspadsmit dažādu tautību, kandidāts, vecumā no 27 līdz 55 gadiem. Minētās kopienas sastāvā ir vairāk nekā 500 locekļu, no kuriem 200 priesteri, no 35 pasaules valstīm. Kopienu 1975. gadā nodibināja filozofijas un teoloģijas docents, daudzu grāmatu un rakstu autors, dominikāņu tēvs Marija Dominiks Filips.

Arsa ir ievērojama svētceļojumu vieta. No 1818. līdz 1859. gadam tur kalpoja priesteris Jānis Marija Vianejs, kurš ar savu dzīvo ticību, dziļo lūgšanas dzīvi un lielo mīlestību uz Dievu un cilvēkiem paveica draudzes atdzimšanu. Bija izcils sprediķotājs un dvēseļu gans. Kopš 1830. gada līdz pat savai nāvei, pie viņa ieradās saņemt izlīgšanas sakramentu tūkstošiem cilvēku no tuvās un tālās apkārtnes. Pēdējā dzīves gadā vien Vianejs uzklausīja 100 tūkstošu personu grēksūdzes, ik dienas pavadot konfesionālā pa 17 stundām. Vianeja galvenās rūpes bija dvēseļu pestīšana. Grūti atrast, kādu sociālo darbu viņš nebūtu darījis – liecina kāds viņa biogrāfs. Priesteris palīdzēja visiem, sevišķi, bāreņiem, nabagiem un slimajiem. Viņš centās sargāt ģimenes no alkohola, vardarbības, egoisma, no visa, kas tās varētu iznīcināt. Rūpējās par cilvēka integrālu attīstību, gādāja, lai katrs būtu laimīgs un brīvs. Viņa dzīve mums parāda, ka laimes un brīvības avots ir mīlestība un vienotība ar Dievu.

1905. gadā notika Jāņa Vianeja beatifikācija. Viņš tika pasludināts arī par priesteru aizbildni. 1925. gadā viņš tika iecelts svēto kārtā. 1986. gadā Arsu apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Ik gadus tur ierodas 450 tūkstoši svētceļnieku no visas pasaules. Svētais Jānis Marija Vianejs katram no mums māca, ka vienīgais veids kā varam atgūt savus noguruma nospiestos spēkus un dzesēt savas slāpes ir steigties pie lūgšanas avota un nest saviem tuvākajiem Mīlestības liesmu.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti