Austrālijas katoliskā Baznīca gaida pāvestu

Pasaules Jauniešu dienu svinības ir nozīmīgs notikums ne tikai tās dalībniekiem, bet arī visai Austrālijai. Tas ir īpašs evaņģelizācijas brīdis. No 20 milj. šīs valsts iedzīvotāju, vairāk nekā 5 milj. (28 %) ir katoļi. Kristiešu kopējais skaits ir 12 milj. 658 tk. jeb 64 %. Apmēram 1 milj. iedzīvotāju pieder dažādām nekristīgajām reliģijām – musulmaņu, budistu, hinduistu un jūdu reliģijai.

Kristīgās ticības izplatīšanās Austrālijā saistās ar imigrācijas laiku. 19. gadsimtā ieceļotāji no Eiropas šajā Okeānijas zemē sāka būvēt baznīcas. Pirmās Euharistijas svinības Austrālijā notika 1803. gada 15. maijā. Tās vadīja īru pr. Džeims Diksons. Tomēr evaņģelizācijas aizsākumi Okeānijas lielākajā daļā meklējami jau pirms 330 gadiem, par ko liecina kāda 1676. gada 4. jūnijā sarakstītā un līdz mūsdienām Tautu Evaņģelizācijas kongregācijā saglabājusies vēstule. Dokumenta autors ir Sprediķotāju ordeņa loceklis itāļu pr. Vittorio Ričo, kurš minētajai kongregācijai esot lūdzis atļauju veikt misijas darbu „Austrālijas zemē”. Par pirmo katoļu bīskapu Austrālijā, 19. gadsimta pirmajā pusē, tika nominēts angļu benediktiešu mūks Džons Bede Poldings.

Pašlaik Austrālijā ir 33 diecēzes, kurās pastorālo darbu veic 65 bīskapi, 3142 priesteri un 64 patstāvīgie diakoni. Šajā zemē kalpo arī vairāk nekā 8 tk. reliģisko ordeņu locekļu. 15 Garīgajos semināros priesterībai gatavojas 276 semināristi. Valstī darbojas vairāk nekā 8 tk. katehētu. Baznīcas vadībā ir 2252 mācību iestādes (bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas un augstskolas) un 1318 sociālās un labdarības iestādes (slimnīcas, ambulances, bāreņu nami un rehabilitācijas centri). Katoļu mācību iestādes apmeklē gandrīz 750 tk. skolnieku un studentu – gan katoļi, gan nekatoļi.

Neskatoties uz pēdējo 30 gadu laikā vērojamo lēno garīgo lejupslīdi, kā iemesls ir sekularizācija, visā sabiedrībā un, sevišķi, jauniešu vidū tomēr ir manāmas lielas ilgas pēc reliģiskā. Pasaules Jauniešu dienu pasākumi būs lielisks evaņģelizācijas un atjaunošanās laiks. Tas daudziem palīdzēs rast atbildes savu garīgo meklējumu ceļā un ļaus iepazīties ar Kristus mīlestības priecīgo vēsti, kas vienīgā spēj piepildīt cilvēku sirdi.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti