Now Reading
Benedikts XVI aicina jauniešus meklēt patiesību, stiprināt ticību, sargāt dabu

Benedikts XVI aicina jauniešus meklēt patiesību, stiprināt ticību, sargāt dabu

Ceturtdienas pēcpusdienā (8.30 pēc Latvijas laika) Benedikts XVI ar kuģi ieradās Sidnejas Rožu līča ostā, kur pirmo reizi tikās ar XXIII Pasaules Jauniešu dienu svinību dalībniekiem. Barangarū krastmalā sapulcējušies jaunieši ar skaļiem saucieniem sagaidīja kuģi „Sidneja 2000″, kas lēnām tuvojās piekrastei. Laukumā plīvoja daudzu valstu karogi. Tas izskatījās kā ziedoša pļava, kurā netrūka arī sarkanbaltsarkanās krāsas ziedu. Vēl skaļāki saucieni un aplausi atskanēja, kad pāvests, izkāpis krastā, sasveicinājās ar vairākiem jauniešiem, pasniedzot viņiem roku. Panorāmas automašīnā Svētais tēvs devās uz laukuma centru, kur speciāli šim gadījumam bija ierīkots podests.

Austrāliešu iezemešu tradicionālās taures – didgeridū skaņu un dejas ritmu pavadībā pāvestu apsveica Sidnejas arhibīskaps kard. Džordžs Pells, paužot cerību, ka Benedikts XVI izjutīs arī Austrālijā „tādu pašu dievbījības, mīlestības un sirsnības garu, kādu pazīst Eiropā”. Pāvestu viņš nosauca par „izcilo skolotāju, kas vairākus gadu desmitus veic dialogu ar plurālistiskās demokrātijas pārstāvjiem”. Kard. Pells aicināja jauniešus lūgties par sv. Pētera pēcteci, lai varētu veikt Kristus uzticēto uzdevumu: stiprināt savu brāļu ticību.

Benediktu XVI apsveica arī Austrālijas Bīskapu konferences prezidents arhib. Filips Vilsons. Norādot uz Jauniešu dienas devīzi, Adelaides bīskaps skaidroja, ka Svētā Gara stiprināti, mēs ar savu dzīvi liecinām par Kristu. Pēc ievadlūgšanas notika procesija ar Svēto Rakstu grāmatu. Tas bija aizkustinošs stāsts par to, kā Labā vēsts sasniegusi Klusā okeāna salu arhipelāgā esošo Tokelau saliņu.

Benedikts XVI aicināja jauniešus atvērt sirdis Kristus mīlestībai, uzskatīt Baznīcu par savām mājām un rūpēties, lai neviens nepaliktu ārpus tās. „Šovakar mūsu pulkā vēlos iekļaut arī tos, kuri nav varējuši ierasties. Domāju par slimniekiem, ieslodzītajiem, visiem tiem, kuri dzīvo trūkumā, kā arī par tiem jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ jūtas sveši Baznīcas kopienā. Jums es saku: „Jēzus ir kopā ar jums! Izjūtiet Viņa dziedinošo spēku, Viņa mīlestību un žēlsirdību!”

Norādot uz pirmo misionāru varonīgi sniegto kristīgo liecību šajā „pasaules malā”, kā tiek saukta Austrālija un Okeānija, pāvests atgādināja, ka šodien ir pienākusi viņa kārta sniegt ticības liecību. Lai gan ceļojums viņam bijis mazliet par smagu, taču varējis no augšas apbrīnot planētas plašumu un skaistumu. Benedikts XVI runāja par zemes rētām: augsnes virskārtas eroziju, mežu izciršanu un vides piesārņošanu. Pasvītroja, ka šodien ir ievainota ne tikai daba, bet arī cilvēku radītā sociālā vide. To smagi ievaino naids un nesaskaņas, alkohola un narkotiku lietošana, vardarbība un izvirtība, ko šodien televīzija un internets piedāvā kā izklaides veidu.

„Mūsdienu sabiedrībā brīvība un iecietība bieži tiek atdalīta no patiesības. Tā cenšas pasvītrot, ka nepastāv absolūtas patiesības, kas varētu vadīt mūsu dzīvi” – uzsvēra Benedikts XVI. Jaunajiem kristiešiem skaidroja, ka Dievs mūs aicina meklēt patiesību, labumu un skaistumu, ka mūsu eksistencei ir jēga, ka katrs cilvēks ir Dieva mīlēts, ka patiesības avots ir Kristus. Pāvests mudināja jauniešus būt par dzīves Kristū lieciniekiem un viņa gaismas nesējiem ģimenē, skolā, universitātē, atpūtas un darba vietā.

Kā tas ir iespējams, ka cilvēka vistuvākā un vissvētākā vide – mātes klēpis – aizvien biežāk kļūst par nežēlīgas vardarbības vietu? – jautāja pāvests. Šodien pasaule ir nogurusi no tukšu apsolījumu radītām ciešanām un „nepatiesu elku monotonijas”. Tā ilgojas pēc jaunas dzīves, kurā valdītu mīlestība un vienotība. Tā ir Svētā Gara darbības redzama zīme. No Sidnejas nesiet cerības vēsti visā pasaulē! – aicināja Benedikts XVI. Viņš apsveica jauniešus itāļu, franču, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Tikšanās noslēdzās ar kopīgi skaitītu lūgšanu „Tēvs mūsu” un apustulisko svētību. Pāvesta teiktajā ieklausījās arī jaunieši no Latvijas. Telefoniski sazinājāmies ar Gunu un pr.

Andri Kravali 

Scroll To Top