Now Reading
Benedikts XVI ieradies Sidnejā. Vēstījums austrāliešu jauniešiem

Benedikts XVI ieradies Sidnejā. Vēstījums austrāliešu jauniešiem

Benedikts XVI svētdien ieradās Austrālijā. Viņa pirmā tikšanās ar sesto kontinentu notika Dārvinas militārās bāzes lidostā. Sakarā ar lidmašīnas tehnisko apstāšanos, kuras laikā tika uzpildīta degviela, pāvests veica 25 minūšu ilgu pastaigu pirms pārlidojuma no Austrālijas ziemeļiem uz valsts dienvidaustrumiem. Ričmondas lidostā Svētais tēvs ieradās svētdienas pēcpusdienā, kad Latvijā bija agrs rīts.

Pirmās dienas Austrālijā Benedikts XVI pavadīs Opus Dei vadītajā Kenthurstas mācību un atpūtas centrā, 50 km no Sidnejas. Pāvesta vizītes oficiālā daļa sāksies 17. jūlijā. Svētais tēvs nosūtījis Austrālijas iedzīvotājiem un jauniešiem speciālu vēstījumu. Pāvests pateicas visiem, kuri palīdzējuši organizēt XXIII Pasaules Jauniešu dienu svinības. Viņš norāda uz šī pasākuma garīgo un misionāro aspektu. Jauniešiem tā būs iespēja kļūt par evaņģelizētājiem savu vienaudžu vidū, kuri sāpīgi izjūt nākotnes perspektīvu trūkumu.

Pāvests atgādina, ka Svētais Gars vada visus pie Kristus. „Viņā atradīsim atbildes uz mūsu šaubām, atklāsim mērķus, kuru dēļ vērts ir dzīvot, un smelsim garīgos spēkus tālākam ceļam” – vēstījumā raksta pāvests. Citējot sv. Augustīna vārdus, Benedikts XVI pauž cerību, ka Sidnejā sapulcējušies jaunieši, Kristus miera un prieka piepildīti, dedzīgi sludinās Labo vēsti saviem draugiem, ģimenēm un visiem, kurus satiks savā ceļā. Sludināt Labo vēsti gatavojas arī jaunieši no Latvijas. Sazinājāmies ar pr. Mārtiņu Klušu: 

Gaidot tikšanos ar pāvestu, Kanberā, Sidnejā, Melnburnā un citās Austrālijas pilsētās jaunieši piedalās dažādos pasākumos. „Mēs dziļāk apzināmies, cik svarīgs ir evaņģelizācijas darbs. Tas nepieciešams arī Austrālijā. Staigājam pa Sidnejas ielām un sludinām Kristus Labo vēsti cilvēkiem, kuri dzīvo šajā pilsētā, un redzam, ka tas viņiem ir ļoti vajadzīgs. Daudz ir tādu, kuri nespēj pieņemt savas slimības, ciešanas. Daudzi cilvēki atzīst, ka netic Dievam. Viņi ir attālinājušies no Baznīcas. Ceru, ka šeit gūtā ticības un misionārā pieredze mūs garīgi bagātinās” – atzina kāda jauniete no Polijas.

LRKBIC

Scroll To Top