Pasaules miera dienas temats “Cīnīties pret nabadzību, veidot mieru”

“Cīnīties pret nabadzību, veidot mieru” – tāds ir Benedikta XVI vēstījuma 42. Pasaules miera dienā temats. Pāvests norāda uz neatliekamu uzdevumu cīnīties pret materiālo, morālo un garīgo nabadzību. Šī gada 2. jūnijā Romā, uzrunājot ANO Pārtikas un lauksaimniecības padomes FAO rīkotās sanāksmes dalībniekus, Benedikts XVI asi nosodīja pasaulē pastāvošo nabadzības skandālu.

“… kā var nesadzirdēt to cilvēku saucienus, kuri nesaņem pietiekamu uzturu, lai dzīvotu?” “Kad cilvēks izmanto labumus, kas tam likumīgi pieder, viņam uz tiem jāraugās nevis kā uz kaut ko tādu, kas pieder tikai viņam vienam, bet arī kā uz īpašumu, kas savā ziņā ir kopējs labums: tādā nozīmē, lai šie labumi varētu kalpot ne tikai viņam vienam, bet arī citiem” (Sal. Vatikāna II koncils, Past. Konst. Gaudium et spes, 69). Vēstījumā Pasaules miera dienā pāvests atgādina, ka esam aicināti dziļāk pārdomāt par materiālās nabadzības saknēm, kā arī par garīgo nabadzību, kas cilvēku padara vienaldzīgu pret sava tuvākā ciešanām. Cīņu pret globālo nabadzību jāsāk ar iekšējo atgriešanos. Tikai tad uz mums attieksies Kalna svētības vārdi: “Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņiem pieder debesu valstība” (Mt 5,3) – lasām Benedikta XVI vēstījumā Pasaules miera dienā, kas tiks atzīmēta 2009. gada 1. janvārī.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti