Now Reading
Portugāle: kongress par paaicinājumiem Eiropā

Portugāle: kongress par paaicinājumiem Eiropā

Cerības samarieši kristīgas nākotnes Eiropā – ar šādu devīzi no 3. līdz 6. jūlijam Porto norisinājās Starptautisks kongress par paaicinājumiem. Portugāles pilsētā ieradās 98 delegāti no 21 Eiropas valsts, tostarp, Latvijas. Mūsu dzimteni pārstāvēja Rīgas Garīgā semināra rektors pr. Juris Jalinskis. Kongresā uzstājās t. Rafaēls Sakko. Viņš norādīja uz Vatikāna II koncila mācību par paaicinājumiem. Atgādināja, ka pirms koncila, t.i., piecdesmito gadu beigās un sešdesmito gadu sākumā par to plaši nerunāja, taču kad Rietumu valstīs sāka sarukt aicinājumu skaits, šis jautājums tika iekļauts bīskapu pastorālās darbības programmā. Svarīgs pagrieziena punkts bija starptautiskais laju kongress, kas 1997. gadā notika Romā.

Norādot uz kongresa devīzi, Katoliskās izglītības kongregācijas sekretārs arhib. Žans Luī Bružē uzsvēra, ka mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā mazinās vārdu „samarietis” un „cerība” patiesā nozīme. Šodien esam aicināti no jauna aklāt dzīves jēgu. Baznīcā nepastāv konkrēta „aicinājumu politika”. Lielāka nozīme ir priesteru liecībai, kuri savu kalpošanu izdzīvo ar prieku – sacīja Vatikāna pārstāvis.

Katoļu rakstnieks Džordžs Vaigels nolasīja referātu par tematu „Eiropas kultūras pārmaiņas”. Atgādināja, ka šodien daži domātāji sludina humāno ateismu, uzskatot, ka Dievs ir brīvības ienaidnieks. Šādi uzskati cilvēkos rada garīgo kūtrumu un vājina morālo apziņu – pasvītroja Vaigels.

Lisabonas patriarhs kard. Žozē Polikarpo kongresa dalībniekus iepazīstināja ar portugāļu skatījumu uz Eiropas kultūru. Uzsvēra, ka bez kristīgajām saknēm kultūra var nonākt līdz imanencei, un uz to pamazām virzās arī portugāļu kultūra – atzina kardināls. Tikšanās dalībnieki apmeklēja Fatimas Dievmātes svētnīcu, kur lūdzās par jauniem paaicinājumiem uz priesterību.

Scroll To Top