Benedikts XVI: Ciešanas – cilvēces atjaunotnes avots

Kunga Pārveidošanās svētkos, 6. augustā, Bressanones katedrālē Benedikts XVI tikās ar klēra locekļiem. „Stundu ilgā tikšanās, kuras laikā priesteri uzdeva vairākus jautājumus par dažādām tēmām, bija ļoti skaista”, pastāstīja Vatikāna Preses dienesta vadītājs tēvs Federiko Lombardi. Klātesošie pieskārās priesteriskās kalpošanas tēmai, vides aizsardzībai, mākslas nozīmei Baznīcā, kristiešu liecībai, grūtībām, kas saistās ar garīdznieku skaita sarukumu, kā arī citām tēmām. Galvenā vadlīnija, kas vijās cauri visām sarunām, saistījās ar ticības liecību, kuras saknes meklējamas vienotībā ar Kristu. Pāvests uzsvēra, ka ticības dzīves pamats ir attiecības ar Dievu, kas tiek dzīvinātas caur lūgšanu un pazemīgu paklausību Svētajam Garam.

Atsaucoties uz nesen aizritējušajām Pasaules Jauniešu dienām, Sidnejā, Svētais tēvs atgādināja, ka šodien ir svarīga jauniešu liecība. Bez tam, ir ļoti nozīmīga liecība, ko nereti nākas sniegt, kad piedzīvojam ciešanas. Tās ir cilvēces atjaunotnes, mīlestības un vienotības ar Kungu avots – uzsvēra pāvests. Tēvs Lombardi atzina, ka ļoti aizkustinošs bija kāda slima priestera jautājums. Šajā kontekstā tika pieminēts Jānis Pāvils II un viņa brīnišķīgā ticības liecība ciešanās. Tai pat laikā Benedikts XVI piebilda, ka ir saprotams, ka ciest vienmēr ir grūti.

Attiecībā uz pastorālo darbu pusaudžu un jauniešu vidū, pāvests teica: „Savā laikā es biju stingrāks, bet vēlāk, Kristus piemērs man lika kļūt pretimnākošākam. Jo daudzos gadījumos nevaram runāt par nobriedušu un stingru ticību, bet – par meklējumiem, par vēlmi pēc vienotības ar Baznīcu”. Pāvests pasvītroja, ka varam būt atvērtāki arī sakramentu administrēšanā. Sakramenti ir būtiski saistīti ar ticību – viņš skaidroja. No vienas puses, tad ja ticība netiek praktizēta, sakramentu nevar piešķirt. No otras puses, ja vien redzam kaut nelielu ticības liesmu, kaut pavisam niecīgu vēlēšanos pēc komūnijas ar Jēzu un Baznīcu, tad jābūt šajā jautājumā atvērtiem. Raksturojot tradicionālās pāvesta tikšanās ar priesteriem atmosfēru, tēvs Lombardi apliecināja, ka tā bija ļoti garīga tikšanās.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti