Now Reading
“Jūs esat Dieva meklētāji”

“Jūs esat Dieva meklētāji”

Ar vārdiem: “Jūs esat Dieva meklētāji labā nozīmē,” kardināls Jānis Pujats svinīgi atklāja IV Latvijas jauniešu dienas Aglonā, uz kurām ir sapulcējies vairāk nekā viens tūkstotis jauniešu. 15.00 sākas bīskapu katehēzes, kas ir īpaši svarīgi jauniešu attiecību dibināšanā ar Baznīcu.

Atsaucoties pāvesta Benedikta XVI aicinājumam, jaunieši Aglonā šodien sāka svinēt Jauniešu dienas. Zīmīgi, ka uz šiem ticības svētkiem pāvests aicina visus jauniešus, neatkarīgi no konfesionālās piederības. Tiek aicināti arī jaunieši, kuri nepieder nevienai no baznīcām. Šie jaunieši, kuri nepieder nevienai no konfesijām un kuri vēl tikai meklē Dievu un vēlas izveidot attiecības ar Viņu, šoreiz ir īpaši kuplā skaitā.

Jauniešu Svētās Mises laikā kardināls Jānis Pujats atgādināja padomju režīma laikā piedzīvoto, kad kristietība visās tās izpausmēs tika apspiesta. Sprediķa beigās kardināls aicināja jauniešus būt savu vectēvu ticības cienīgus.

Pēcpusdienā Latvijas bīskapi tiekas ar jauniešiem, lai spriestu par noturīgām vērtībām, kā arī atbildētu uz jauniešu jautājumiem. Šajās Jauniešu dienās ir arī kāds novatorisks elements: jaunieši ir sadalīti vecuma grupās, lai tiktu uzrunāts katrs jaunietis un apskatītas katrai vecuma grupai aktuālas tēmas.

Kristiāna Reingolde

Scroll To Top