Now Reading
Pr. G. Ratcingeram piešķirts Kastelgandolfo Goda pilsoņa tituls

Pr. G. Ratcingeram piešķirts Kastelgandolfo Goda pilsoņa tituls

Mūzika sniedz dziļu garīgu prieku un mierinājumu, un ir Dieva skaistuma atspulgs – sacīja Benedikts XVI svinīgās ceremonijas laikā, Kastelgandolfo, kur viņa brālim pr. Georgam Ratcingeram, 21. augustā, tika piešķirts šīs pilsētas Goda pilsoņa tituls. Pāvests apliecināja, ka jau kopš dzīves sākuma brālis viņam ir bijis liels atbalsts. Tagad dzīve tuvojas novakaram. Taču joprojām brālis Georgs palīdz drosmīgi un pazemīgi pieņemt ikdienas krustu. Pāvests viņu raksturoja kā uzticamu, stingru un savos lēmumos noteiktu cilvēku. Svētais tēvs atsauca atmiņā kādreiz, Ratisbonā, pavadītos gadus, kur ik svētdienu katedrālē klausījās skaisto mūziku, un apliecināja, ka šī mūzika viņam sniedza mierinājumu, prieku un palīdzēja atjaunot spēkus. Uzrunā viņš pateicās pr. Georgam par atbalstu un Kastelgandolfo komūnai par šo skaisto žestu.

Georgs Ratcingers ir dzimis Bavārijas pilsētiņā Marktlā pie Innas, 1924. gada 15. janvārī. Sācis spēlēt ērģeles jau 11 gadu vecumā. 1951. gada 29. jūnijā, kopā ar savu brāli Jāzepu, tagadējo pāvestu, tika iesvētīts par priesteri. Gan semināra laikā, gan pēc tam, papildināja savu izglītību mūzikā. Dzīves laikā, kā Ratisbonas Katedrāles kora vadītājs, ir uzstājies simtiem koncertos visā pasaulē. 1967. gadā pr. Georgam tika piešķirts monsiņjora tituls, 1981. gadā – Vācijas Federatīvās Republikas Lielkrusta ordenis un 2005. gadā, par nopelniem zinātnes un mākslas attīstībā, pāvesta brālis saņēma Austrijas Goda krusta ordeni. Kastelgandolfo Goda pilsoņa titulu pr. Georgam Ratzingeram piešķīra pilsētas mērs Mauricio Kolaki par 30 gadu ilgo ieguldījumu Ratisbonas Katedrāles kora vadīšanā.

LRKBIC

Scroll To Top