Now Reading
Sv. Pāvils – Kristus Labās vēsts sludināšanas paraugs

Sv. Pāvils – Kristus Labās vēsts sludināšanas paraugs

“Svētā Pāvila aizbildniecībai novēlu jūsu draudzes, jūsu ģimenes un jūs pašus. Lai viņa dedzība Kristus sludināšanā mums kļūst par paraugu un stiprinājumu. Dodu visiem savu apustulisko svētību”, teica pāvests. Šodien uz tikšanos ar Benediktu XVI bija ieradušies astoņi tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Vispārējā audiencē, kas norisinājās Pāvila VI zālē Vatikānā, piedalījās arī vairākas daudzbērnu ģimenes no Latvijas un Igaunijas, kas šonedēļ, atsaucoties Itālijas Nacionālās daudzbērnu ģimeņu asociācijas ielūgumam, uzturas Romā.

Runājot par vardarbības eskalāciju Indijas austrumos, Benedikts XVI teica: «Ar dziļām skumjām uzņēmu ziņu par Indijas pavalstī Orisā veikto vardarbību pret kristiešu kopienām, kas sākās ar hinduistu līdera Svami Lakšmananda Sarasvati nogalināšanu. Nemieros gājuši bojā un cietuši vairāki cilvēki. Sagrautas Baznīcai piederošās kulta ēkas un dzīvojamās mājas. Stingri nosodu uzbrukumus pret cilvēka dzīvību, kas ir svēta un neaizskarama. Tajā pašā laikā vēlos paust savu garīgo tuvumu un solidaritāti visiem mūsu brāļiem un māsām Kristū. Lūdzu Dievu, lai Viņš vada un stiprina kristiešu gribu turpināt mīlestības kalpojumu, kas nepieciešams visiem iedzīvotājiem. Aicinu reliģiju un civilas varas līderus kopīgiem spēkiem atjaunot mierīgu līdzāspastāvēšanu un harmoniju, kas vienmēr ir bijusi indiešu tautas raksturīgākā iezīme».

Turpinot katehēzes ciklu par svēto Pāvilu, kas no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Evaņģēlija sludinātāju, pāvests šodien runāja par Tautu apustuļa dzīves gājumu pirms tā dēvētā «Damaskas notikuma». Tikai pēc tikšanās ar dzīvo Kristu Pāvils kļūst par miera un dialoga apustuli. Viņš veica grūtus un tālus ceļus, lai sludinātu visiem Kristus Labo vēsti. Pāvests norādīja uz apustuļa veikto trīs misionāro ceļojumu nozīmi.

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot sekot Kristum. Atgādināja, ka šajās dienās Baznīca atzīmē svētās Monikas un viņas dēla, svētā Augustīna liturģiskos svētkus.

LRKBIC

Scroll To Top