Svētā Monika – paraugs mūsdienu sievietēm

27. augustā Baznīcas svēto kalendārā iekļauts Augustīna mātes Monikas vārds. Monika tiek godināta kā visu māšu debesīgā aizbildne. Nelokāmas ticības vadīta, viņa nemitējās lūgties par sava pirmdzimtā dēla Augustīna atgriešanos. Kā zināms, Augustīns, ko Baznīca atzīst par vienu no visu laiku izcilākajiem doktoriem, savulaik bija attālinājies no ticības un sācis meklēt eksistences jēgu dažādos filozofiskos virzienos, kuri atšķīrās no kristietības.
Svētā Monika dzīvoja IV gadsimtā Āfrikas kontinenta ziemeļos. Lai arī cik liela mīlestība viņu saistītu uz dzimto zemi, Augustīna māte nevilcinājās to atstāt, lai Romas ostas pilsētā Ostijā sameklētu savu dēlu, kas turpināja pārdzīvot tumšus, iekšējās apmaldīšanās brīžus. Šeit, Ostijā, svētā Monika arī nomira. Vēsturiskie avoti liecina, ka viņai tad bija 56 gadi. Vairākus gadsimtus vēlāk, Monikas miesas no Ostijas tika pārvestas uz viņas dēla vārdā nosaukto Romas baziliku, kur tās atdusas arī šodien.

Ko svētā Monika māca mūsdienu sievietēm? Uz šo jautājumu atbild augustīniešu ordeņa tēvs Džankarlo Čeriotti: „Var mācīties to, ka viņa bija nopietna, nelokāmu principu sieviete un uzmanīga māte, kas rūpējās par savu bērnu nākotni (bez Augustīna viņai bija vēl divi bērni), par viņu izglītību saskaņā ar nepārejošām vērtībām, nevis ārējiem panākumiem.”

Pāvests Jānis Pāvils II vēstulē Mulieris Dignitatem – par sieviešu cieņu, Moniku ir ierindojis kristīgās vēstures garīgi stiprāko sieviešu sarakstā. Pirms nāves viņa vēl paspēja izbaudīt prieku par to, ka Augustīnā bija notikušas pilnīgas pārmaiņas. Savu atgriešanos ticībā viņš apvienoja ar Dieva meklējumiem nemitīgos pētījumos un rakstos, kas ir atstāti Baznīcas mantojumā. Tie turpina kalpot par studiju objektu teologiem un visiem, kuri vēlas padziļināt zināšanas par ticību.
LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti