Now Reading
“Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā!” Bīskapa Žaka Perjē uzruna, gatavojoties pāvesta vizītei Lurdā

“Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā!” Bīskapa Žaka Perjē uzruna, gatavojoties pāvesta vizītei Lurdā

Baznīca Francijā gatavojas 150. gadskārtai, kopš Dievmātes parādīšanās Lurdā. 15. augustā svētnīcas konferenču zālē notika preses konference, kurā piedalījās Lurdas bīskaps Žaks Perjē (Jacques Perrier) un Parīzes arhibīskaps Andrē Vintruā (André Vingt-Trois). Savukārt, jau 11. augustā Lurdā bija pulcējušies franču un citu tautību svētceļnieki, lai sagatavotos pāvesta Benedikta XVI vizītei.

Kā jau ziņots, Lurdas mariānisko svētnīcu pāvests apmeklēs šī gada 12. septembrī. Šais dienās svētceļniekus Lurdā uzrunāja bīskaps Žaks Perjē. Atskatoties uz notikumiem pirms trim gadiem, viņš teica, ka kardināla Ratcingera ievēlēšanu pāvesta amatā cilvēki uztvēra dažādi. Daudzi viņā saskatīja skarbu, savos principos ieslīgušu vīru, nelokāmu teorētiķi, kuram sveši pasaulīgie jautājumi. Taču tie, kas Ratcingeru pazina tuvāk, centās likt saklausīt citādu vērtējumu, to, ka viņš ir vienkāršs vīrs, viegli pieejams, spējīgs uzklausīt un sniegt skaidras atbildes, kā arī atzīt, ka uz dažiem jautājumiem atbilžu trūkst.

Bīskaps Perjē uzskata, ka pasaule bija noraizējusies par jaunā pāvesta ievēlēšanu tāpēc, ka mūsdienu sabiedrība nav droša par savu stabilitāti. „Mūsdienu izpriecu kultūra nespēj noslēpt jēgas trūkumu. Tai pašā laikā šai pasaulei ir svarīgi, ka ir kāds, kurš norāda, ka neviens cilvēks nav nedz nolādēts, nedz aizmirsts. Tieši pretēji, Dievs mīl katru, neraugoties uz viņa ievainojumiem. Sākotnējā Radīšanas svētība cilvēkam nav atņemta. Ir nepieciešams tikai, lai tas, kurš ir tērpies baltās drānās, kļūtu par svētības zīmi visiem,” saka Lurdas diecēzes ordinārijs. Viņš paskaidro, ka tas ir nepieciešams ikreiz, kad reliģijas pārāk viegli ļauj ieraut sevi dažādos konfliktos, kad priesteri izdara noziegumus pret bērniem – pret tiem, kurus svētīja pats Jēzus, kad ir jāatsakās no dažiem tehnikas atklājumiem, kas var kļūt par visas cilvēces ciešanu avotu.

Bīskaps Žaks Perjē svētceļniekiem Lurdā sacīja, ka kardinālam Jozefam Ratcingeram bija vajadzīga stipra ticība un milzīga pazemība, lai pieņemtu šādus izaicinājumus. Krustaceļā, ko viņš vadīja 2005. gada Lielajā Piektdienā – dažas dienas pirms pāvesta Jāņa Pāvila II nāves, kā arī vēlāk, uzrunājot kardinālu konklāvas dalībniekus, kardināls Ratcingers, bez šaubām, neiztēlojās Baznīcas situāciju rožainās krāsās.

Turpinot uzrunu, Lurdas diecēzes vadītājs teica, ka uz pāvestu Benediktu XVI pavisam droši var attiecināt divas Kalna svētības. Viena no tām ir „svētīgi pazemīgie”. Iespējams, ka pazemība ir ierakstīta viņa raksturā, taču ikviena dabas dāvana var kļūt arī par harizmu kalpošanā Valstībai. Šai vardarbības pārņemtajā pasaulē, kur vardarbība izpaužas ne tikai terorismā, bet arī ekonomikā un pat kultūrā, pazemība pēc Kristus parauga kalpo par zīmi pārējiem.

Otra svētība, ko bīskaps Perjē saskata pašreizējā pāvestā, ir „miera cēlāja” svētība. Benedikts XVI tiecas pēc vienotības. Viņš zina, ka vienotība nav atdalāma no patiesības. Tāpēc viņš ir prasīgs dialoga veidotājs, jo īpaši, ekumeniskajās un starpreliģiju attiecībās.

Pateicoties savai pazemībai, pāvests paver dialoga ceļus ar ortodoksālo pasauli. Viņš cenšas panākt, lai notiktu izlīgšana Ķīnā. Savukārt, lēmumā svinēt svētā apustuļa Pāvila gadu un sinodes sapulcināšanā par Dieva Vārdu, bīskaps Perjē saskata pāvesta vēlēšanos saliedēt attiecības ar pasaules protestantu kopienu. Katoliskajā Baznīcā Benedikts XVI visiem spēkiem cenšas panākt, lai ticīgie nešķeltos, pamatojoties uz seno liturģijas svinību veidu. Taču arī šeit patiesību nedrīkst upurēt par labu virspusējai vienotībai. Vatikāna II koncils nav atceļams, tieši pretēji, ir jāspēj to korekti interpretēt.

Uzrunas noslēgumā Žaks Perjē atzina, ka franči, tāpat kā citas tautas, ir spējuši labāk iepazīt Benediktu XVI, pateicoties viņa ceļojumam uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Bīskaps teica: „Varējām redzēt, cik drosmīgi pāvests izskatīja skandālu tēmu, ar kādu maigumu viņš tikās ar priesteru seksuālo pārkāpumu upuriem, ar kādu nepiespiestību viņš izturējās sabiedrībā, kas ir attālinājusies no savas kultūras saknēm, ar kādu draudzīgu autoritāti iedrošināja brāļus bīskapībā, ar kādu liturģisko nopietnību celebrēja Svēto Misi baznīcās un laukumos, ar kādu skata plašumu vērsās pie ANO delegātiem, ar kādām emocijām piedalījās ciešanās, kas joprojām valda pēc 11. septembra notikumiem Ņujorkā. Viņa ceļojuma dienās pārliecinājāmies par to, cik ļoti izmainījās komentāru tonis masu medijos. Benedikts XVI viņus pārsteidza. Gaidīsim, ka viņš pārsteigs arī mūs! Mēs viņu, savukārt, varam pārsteigt ar savu mīlestību un apliecinot, ka kopā ar viņu esam vienas miesas – Baznīcas locekļi.”

LRKBIC

Scroll To Top