Now Reading
Aprit 15 gadi, kopš Latvijā viesojās pāvests Jānis Pāvils II

Aprit 15 gadi, kopš Latvijā viesojās pāvests Jānis Pāvils II

Šogad aprit jau 15 gadi, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes Latvijā. No 8. – 10. septembrim katoļu baznīca svin atceres dievkalpojumus par godu šim notikumam. Otrdien, 9. septembrī, plkst. 12.00 īpašs dievkalpojums paredzēts visas Latvijas svētvietā Aglonā. Neizdzēšamas ir Latvijas cilvēku atmiņas par pāvesta Jāņa Pāvila II spēcīgo dzīves liecību, ko viņš deva, tiekoties ar tautu gan Latvijas Universitātē, Rīgas Domā, Aglonā, gan arī Mežaparkā.

Latvijas vēsturē tas bija pirmais gadījums, kad mūsu zemi apmeklēja pāvests, katoliskās baznīcas lielākā autoritāte. Jānis Pāvils II Latvijā ieradās 1993. gada 8. septembrī, kad mazā Latvija no jauna „modās” brīvībai. Vēl svarīgāka tobrīd bija garīgā brīvība un pāvests bija kā šīs garīgās atjaunotne spēcīgā zīme.

Viena no cilvēku liecībām par šo tikšanos ar pāvestu skanēja šādi: “Jānis Pāvils II bija īpašs cilvēks. Domāju, ka to nenoliegs neviens. Viņa darbi un morālā autoritāte uzrunāja daudzus cilvēkus visā pasaulē. Viņa vārdos ieklausījās gan kristieši, gan citu reliģiju piekritēji. Pāvesta dzīve bija īsta Dieva liecība par to kā viens cilvēks Kristus spēkā spēj mainīt pasauli un vērst tās uzmanību uz patiesām vērtībām. Viņš bija kā ierocis Dieva rokās, caur kuru Dievs uzrunāja un turpina uzrunāt cilvēkus”.

Pāvests ar dziļu cieņu un pietāti pret mūsu tautas vēsturi un notikumiem, ierodoties 1993. gada 8. septembrī Latvijā, teica: „Pirmais, ko izjūtu, ierodoties jūsu Tēvijā, ir pateicība Dievam par man piešķirto dāvanu – par iespēju noskūpstīt Latvijas zemi un tikties ar tās cildeno tautu. Jau sen esmu lūdzis no Dieva žēlastību apmeklēt Baltijas valstis un šodien, nesot miera sveicienu visiem Latvijas iedzīvotājiem, varu paust cieņu jūsu zemei, kas atrodas Baltijas, šī Eiropas reģiona, centrā. Darot skaidrāku un cildenāku vietējo iedzīvotāju kultūru, kristietība ir atstājusi dziļu un neizdzēšamu zīmi jūsu tautā. Domas nekavējoties pievēršas mūkam Meinardam, kurš XII gadsimta šai zemei nesa Evaņģēlija vēsti, liekot ieraugu jaunai dzīvei, kas šeit tiek turpināta joprojām”.

Pāvesta uzrunas un sprediķus sv. Jēkaba katedrālē, Rīgas Domā, Svētajā Misē Mežaparkā, Aglonā, Latvijas Universitātē, var lasīt izdevniecības KALA Raksti un Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centra izdotajā grāmatā Pāvests Jānis Pāvils II Latvijā.

Pāvests Jānis Pāvils II mira 2005. gada 2.aprīlī. Pēc ticīgo lūguma pāvests Benedikts XVI izlēma sākt Jāņa Pāvila II beatifikācijas procesu tikai trīs mēnešus pēc viņa nāves, negaidot, kamēr pēc viņa nāves dienas paies pieci gadi, kā to paredz Baznīcas likumi.2005. gada 28. jūnijā Sv. Jāņa Laterāna bazilikā Romā notika pirmā oficiālā ceremonija viņa beatifikācijas procesa uzsākšanai, tas ir, lai Jāni Pāvilu II pasludinātu par svēto.

 

Informāciju sagatavoja LRKB IC
29444171

Scroll To Top