Svētki Ikšķiles Bīskapijas 820. gadadienai

Ikšķiles bīskapijas dibināšana

Šo pirmo misiju panākumu iejūsmināts, Meinards devās uz Brēmeni pie sava arhibīskapa Hartviha 11 ar ziņojumu par savu pasākumu Ikšķilē. Brēmenes arhibīskaps sasauca kapitulu, kurā bija ari Hartviha māsas dēls Alberts, kas 13 gadus vēlāk kļuva par Rīgas bīskapu.

Pēc ziņojuma noklausīšanās tika pieņemts lēmums, ka pasākums Livonijā ir jāturpina, bet plašāk organizētā veidā. Lai Meinardam būtu lielāka autoritāte palīgu vākšanā un ari laicīgās varas pārstāvju priekšā, arhibīskaps Hartvihs II 1186. gadā turpat, Brēmenē, viņu iesvētīja par bīskapu un deva kanoniskās pilnvaras misiju darbam, kā arī jaunas diecēzes organizēšanai. Bīskaps, salīdzis sev palīgus no Zegenbergas un citiem klosteriem, tajā pat gadā atgriezās Ikšķilē.

Daugavas un Gaujas lībieši tajā laikā nodokļu ziņā bija pakļauti Polockas kņazam, tādēļ, lai nerastos nekādi sarežģījumi, bīskaps Meinards vispirms devās uz Polocku pie kņaza Valdemāra, lai izlūgtu viņa piekrišanu misiju darba veikšanai lībiešu un latgaļu zemēs. Polockieši kristīgo ticību bija jau pieņēmuši 11. gadsimtā no Kijevas, un viņiem bija arī savs austrumu (Bizantijas) rita bīskaps. Kaut gan Bizantijas (Konstantinopoles) patriarhs jau 7054. gadā bija atdalījies no katoļu Baznīcas, krievu Baznīca vēl līdz pat 13. gadsimta otrajai pusei bija draudzīga Romai. Ar to izskaidrojams tas, kāpēc Polockas kņaza bīskapu Meinardu ne tikai bija ļoti laipni uzņēmis, bet ari labprāt devis piekrišanu misiju darbam pie lībiešiem, un vēl pie tam bagātīgi apbalvojis.

Atgriezies Ikšķilē, bīskaps Meinards sāka organizēt bīskapiju, iesvētīja uzcelto mūra baznīcu sev par katedrāli, novēlēdams to un visu bīskapiju Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemtās aizbildniecībai, bet sev rezervētajā Ikšķiles pils piektajā daļā, saskaņā ar augustīniešu regulu, nometināja savus palīgus, kas veidoja viņam kapitulu (bīskapu kapitulu). Pāvests Klemenss 111 (1187-1191) šo Ikšķiles bīskapiju 1188. gadā apstiprināja un pievienoja Brēmenes metropolijai.

no H.Trūpa brošūras, Svētīgais Meinards-Māras zemes apustulis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti