Now Reading
Cilvēka dzīvība ir brīnišķīga Dieva dāvana!

Cilvēka dzīvība ir brīnišķīga Dieva dāvana!

Tā, ir dāvana, kura ir jāsaudzē un pret kuru ir jāizturas ar cieņu. Šo domu atcerējāmies un pārdomājām 5. un 6. oktobrī Mateja baptistu baznīcā izglītojošā dziedināšanas konferencē. Konferenci rīkoja fonds ,,Misija “Dzīvības vērtība”. Pasākumu atklājot, Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks runāja par to, kāda ir ikviena cilvēka atbildība par dzīvi un dzīvību. Ko nozīmē būt labiem vecākiem –  pārdomās dalījās Ilona Bremze – asociācijas ,,Ģimene” valdes locekle.

Kāpēc jaunas meitenes sevi apzināti savaino un kā viņām palīdzēt, jo tā nav uzmanības pievēršanas problēma. Kā palīdzēt meitenēm atgūt ,,pazudušās” jūtas un saikni ar dzīvi, par to runāja Pīdžeja Elkina fonda ,,Misija ,,Dzīvības vērtība” pārstāve un konferences rīkotāja. Viņa runāja arī par to, kā meitenes iesaistās okultismā un burvestībās, un kādas postošas sekas tas rada viņu dzīvē. Viņas pielūdz dabu un izmanto garīgus spēkus, kas nenāk no Dieva. No ,,Krīzes grūtniecības centra” Judīte Briede – Jureviča informēja par centra darbību un iespēju saņemt palīdzību un atbalstu krīzes grūtniecības, aborta, spontānā aborta, jaundzimušā bērniņa zaudējuma gadījumā. Gunta Irbe – ,,Luterāņi par dzīvību” pārstāve stāstīja par medicīniskām iespējām ar kuru palīdzību iespējams noteikt nedzimušā bērniņa veselības stāvokli, ģenētiskas slimības, ņemot analīzes no augļūdens. Vai šī medicīniskā procedūra ir ētiska, ja to veicot, iespējams, ka bērns iet bojā, vai arī slimības gadījumā viņš tiek atzīts kā ,,nederīgs” ? Sociālā darba maģistre Ginta Pūķe no Liepājas referēja par tēmu ,,Aborts kā sociāla problēma”. Jāveido centri, kuros topošās māmiņas tiktu informētas par aborta sekām, centri, kuros ar topošajām māmiņām strādātu sociālie darbinieki. Par smago abortu tēmu runāja arī Margarita Puķīte no fonda ,,Misija ,,Dzīvības vērtība””. Hans Bērziņš no Brazīlijas stāstīja par Seksuālo vardarbību un tās graujošo ietekmi uz cilvēka dzīvi. Kustības ,,Īsta mīlestība gaida” pārstāvis Dainis Pandars referēja par tēmu ,,Pornogrāfijas ietekme, orālais sekss”.   Notika darbs grupās, kad referentiem bija iespēja uzdot jautājumus, runāt par savām garīgajām sāpēm un dalīties pārdomās.

Konferences noslēgumā paldies par dalību tajā teica konferences rīkotāja Pīdžeja Elkinsa. Viņa aicināja izmantot katru iespēju, lai stāstītu cilvēkiem par šīm svarīgajām tēmām un aicinātu iet Dieva ceļu. Viņa lūdza: ,,Lai Dievs mūs svētī un pasargā!”
Konferences darba programmas pēdējā lappusē ir šādi brīnišķīgi citāti:
,,1 Dieva Tā Kunga gars ir pār mani, jo Tas kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis.” (Jesajas 61)
,,3 Apžēlojies par mani, ak Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā!” (51 Psalms)

 

Pateicībā par brīnišķīgo konferenci – Māra Sadovska

Scroll To Top