Now Reading
Eiropas bīskapu konference: Baznīcas un sekulāro plašsaziņas līdzekļu attiecības

Eiropas bīskapu konference: Baznīcas un sekulāro plašsaziņas līdzekļu attiecības

1.-3. oktobrī Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā notika Eiropas bīskapu konference, uz kuru bija sabraukuši vairāk kā 40 bīskapi no dažādām Eiropas valstīm. Latviju bīskapu konferencē pārstāvēja kardināls Jānis Pujats. Konferences temats: “Baznīcas un sekulāro plašsaziņas līdzekļu attiecības”. Ikvienas valsts bīskaps piecas minūtes garā uzrunā sniedza īsu parskatu par baznīcas un sekulāro plašsaziņas līdzekļu iespējamo sadarbību valstī.

Savā ziņojumā kardināls J. Pujats uzsvēra, ka Latvijā situācija nav tik dramatiska, salīdzinot ar citām valstīm, kurās uz katoļticīgiem tiek izdarīts spiediens, un ka Latvijā baznīcas plašsaziņas līdzekļiem tiek dota iespēja izpausties. Protam s, dažos aspektos pastāv liberāla attieksme.

Tāpat Eiropas bīskapu konferencē tika izteiktas bažas par to, ka daudzās valstīs, piemēram, Indijā, tiek uzsāktas nežēlīgas kristiešu vajāšanas. Koferences slēdziens bija – aicināt Eiropas valstis ņemt savu dalību šīs problēmas risināšanā.

Slēdziens tika parakstīts 2008. gada 2. oktobrī Estergomā, Ungārijā.


Estergoma, Ungārija 2008. g. 2.oktobrī
Eiropas bīskapu konferenču prezidentu deklarācija

Esam satraukti par notikumiem Orissā (Indijā), kur pagājušajā otrdienā tika nonāvēta otra kristiešu sieviete un tika nodedzinātas vēl 300 mājas. Apliecinām savu solidaritāti šīs valsts kristiešiem un viņu ganiem un aicinām Eiropas valstu valdības un institūcijas darīt visu nepieciešamo, lai šī vardarbība tiktu pārtraukta. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, kopš 23. augusta līdz pat šodienai šo vardarbību rezultātā bojā gājuši 60 cilvēki, tūkstošiem cilvēku ir ievainoti un vairāki desmiti tūkstoši ir devušies bēgļu gaitās.

Esam satraukti arī par Irākā dzīvojošo kristiešu un citu reliģisko minoritāšu situāciju. Daudziem no viņiem ir nācies atstāt savu tēvzemi sakarā ar brīvas savas ticības praktizēšanas grūtībām. Mēs lūdzam Eiropas valstu vadītājus atvērt šīm personām durvis, pamatojoties uz pienākumu, kas izriet no cieņas pret cilvēka tiesībām.

Ar bažām raugāmies uz situācijas attīstību dažās Āfrikas un Latīņamerikas valstīs, kurās aizvien vairāk tiek apdraudēta cilvēka cieņa, vārda un reliģiskā brīvība.

Piezīme:

1. šī deklarācija tiks publiskota masu plašsaziņas līdzekļos;

2. ja ir nepieciešams, šo aicinājumu personīgā veidā jāiesniedz attiecīgās valsts Valdībai;

3. personīgā veidā tas tiks nosūtīts Eiropas Padomes ģenerālsekretāram Strasbūrā;

4. Comece (par COMECE interesēties http://www.comece.org)  šo vēstījumu varētu izplatīt Eiropas Savienības institūciju vadītājiem.

Scroll To Top