Francija: sv. Tērezes no Bērna Jēzus vecāku beatifikācija

Svētdien, 19. oktobrī, Lizjē pilsētā Francijā notika misiju aizbildnes, Baznīcas doktores un karmelītes, sv. Terēzes no Bērna Jēzus vecāku Luija Martēna un Zēlijas Gerēnas beatifikācijas svinības. Tās vadīja Bajē un Lizjē diecēzes bīsk. Pjērs Pikans. Pāvestu pārstāvēja kard. Žožē Saraiva Martins. Pensionētais Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts nolasīja beatifikācijas formulu un teica sprediķi.
Sv. Terēzes no Bērna Jēzus vecāku Luija Martēna un Zēlijas Gerēnas dzīve kalpo par izcilu paraugu visiem mūsdienu saderinātajiem, laulātajiem draugiem un vecākiem – norādīja kard. Žozē Saraiva Martins. Viņš klātesošos aicināja atcerēties savu tēvu un māti, un pateikties Dievam par to, ka caur vecāku laulāto mīlestību esam saņēmuši dzīvību un kļuvuši par kristiešiem. Dzīvība ir brīnišķīga dāvana, taču vēl lielākas apbrīnas un pateicības vērts ir tas, ka mūsu vecāki ir mums pavēruši Baznīcas vārtus. Neviens nevar kļūt par kristieti pats saviem spēkiem vien. Ticība ir Dieva dāvana, ko saņemam caur Baznīcu – atgādināja kard. Saraiva Martins.

Pensionētais Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts norādīja uz laulības aicinājuma lielumu un cēlumu, pasvītrojot, ka svētīgie Luijs un Zēlija sevi svētdarīja tieši caur šo sakramentu. Viņi labi apzinājās laulības sakramenta lielo nozīmi. Viņu savstarpējā mīlestība ir Kristus mīlestības uz Baznīcu un Baznīcas mīlestības uz savu Līgavaini Kristu spožā zīme. Ar savu dzīves liecību Terēzes vecāki pilnībā atklāja Evaņģēlija mācības par laulību patiesību, tādējādi, paši kļūstot par gaismu pasaulei.

«Bet kur slēpjas viņu kristīgās dzīves panākums? – jautāja pāvests. – Luijs un Zēlija – vīrietis un sieviete, soļoja pazemīgi kopā ar Dievu, meklējot Kunga gribu. Viņi meklēja Kunga gribu. Viņi bija izslāpuši pēc Kunga gribas. Viņi mīlēja Kunga gribu». Kard. Martins uzsvēra, ka jaunie svētīgie bez ierunām – arī pārbaudījumos – paklausīja Kungam, un, lai būtu droši, ka iet pa pareizo ceļu, vienmēr „vērsās pēc padoma” Baznīcā un tās mācībā. Terēzes vecāku dzīve bija pilnīgi saskaņota ar Baznīcas mācību. Līdz ar to, no viņiem var mācīties gan saderinātie, gan laulātie, gan vecāki.

Saderinātie var mācīties drosmi paklausīt Baznīcai, pat ja tā prasa iet pret straumi. Viņi var mācīties sirds šķīstību un prasmi gaidīt. Savukart laulātie var mācīties cits citu cienīt, mīlēt un respektēt. Luijs un Zēlija laulībā nodzīvoja 19 gadus. Vecāki var mācīties kā nodot tālāk saviem bērniem dzīves patiesās vērtības – mīlestību un cieņu pret dzīvības dāvanu. Bez tam, Terēzes vecāki ir paraugs arī visiem misionāriem, proti, viņi parāda, kā katrs no mums var būt misionārs savā ģimenē. Viņi patiesi interesējās un dedzīgi rūpējās par visu dvēseļu pestīšanu – norādīja kard. Saraiva Martins. Tāpēc pāvests vēlējās, lai šī pāra beatifikācijas svinības notiktu laikā, kad Baznīca atzīmē Pasaules Misiju dienu.
sk, je /VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti