Kristieti, iededzies par Latviju!

Pirmais simboliskais apstāklis šķita – Lēdmanes baznīca celta no guļbaļķiem, sasaucoties ar latviešu tautas tradīcijām. Savukārt kā apstiprinātājs tehnikas progresa daudzām lieliskajām lietām bija priesteris Māris Zviedris, kurš sajūsmināja Rožukroņa ģimenes bērnus, uz Sv. Misi Lēdmanes baznīcā ierodoties ar motociklu.
Diena bija auksta, un vējš kļuva sevišķi spēcīgs, nonākot pie Sv. Meinarda salas. Auksti un tumši bija arī daudzi gadsimti seno latviešu garīgajā dzīvē. Visām tautām piemīt alkas pazīt Dievu, un no šīs salas mūsu senčiem pirmoreiz iemirdzējās patiesā ticības gaisma.
Ūdens Meinarda salai kalpo kā nocietinājums pret draudiem. Ar tiem visos laikos saskārusies arī kristietība. Kā reiz teicis svētais tēvs Pijs XI, veltīgi būs celt jaunas baznīcas, rīkot misijas, dibināt skolas, ja pret mūsu ticības idejiskajiem pretiniekiem nepratīsim nostāties ar kristīgo presi. Tādēļ liela svētība ir katrs kristīgs laikraksts un tāpat arī ikviens ticīgs žurnālists laicīgajā presē. Būt par kristieti nenozīmē ignorēt politiskos, ekonomiskos, kultūras un citus procesus! Sabiedriskajai darbībai nav jākļūst svarīgākai par ticības padziļināšanu, taču ikdienas darbs, rūpējoties par savu laicīgo dzimteni, var būt mūsu ceļš uz svētumu. Krietnus sabiedriskos darbiniekus atceras pat pēc vairākām paaudzēm. Un pēcteči zina, ka viņu panākumi balstījušies ne vien uz morāles vērtībām, bet galvenokārt uz dziļu ticību mūsu Kungam Jēzum Kristum.
Cilvēks ir visu sabiedrisko un vēsturisko pārmaiņu centrā. Iekšējais stāvoklis, dvēseles tīrība, būšana kopā ar Dievu vai arī bez Viņa ietekmē mūsu rīcību. Gadsimtu gaitā pārbaudītie kristīgie tikumi var pārveidot tautu vienas paaudzes laikā. Kristīgie tikumi un garīgais spēks sevišķi nepieciešams nelielām tautām, kāda esam arī mēs.
Iespējams, vērtīgākā atziņa šajā Rožukroņa ģimenes ceļojuma laikā ir – dažādu cilvēku atsevišķi veiktie mīlestības darbi veido mīlestības mozaīku, kas var izmainīt vēstures gaitu. Aizlūgsim par mūsu Dzimteni Latviju!
 
Lauris Krolis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti