Now Reading
Pāvests aicina Centrālāzijas reģiona bīskapus stiprināt kristīgās tautas ticību un palīdzēt jauniešiem mīlēt Euharistiju

Pāvests aicina Centrālāzijas reģiona bīskapus stiprināt kristīgās tautas ticību un palīdzēt jauniešiem mīlēt Euharistiju

Vatikānā ceturtdien noslēdzās Centrālāzijas reģiona bīskapu vizīte «ad Limina Apostolorum». Benedikts XVI atsevišķās audiencēs pieņēma Uzbekistānas un Kirgizstānas apustuliskos administratorus bīskapu Ježī Maculēviču un bīskapu Nikolaju Messmeru, misiju «sui iuris» Tadžikistānā un Turkmenistānā vadītājus tēvu Korlosu Avilu un tēvu Andžeju Madeju, kā arī Austrumu Baznīcas kongregācijas delegātu tēvu Vasilu Hoveru, kurš atbild par grieķu-katoļu kopienu Kazakstānā.
Uzrunā pāvests uzsvēra, ka ar lielu interesi un uzmanību ir uzklausījis katra bīskapa teikto par katoļu situāciju valstīs, kur iedzīvotāju lielākā daļa ir musulmaņi, par pastorālā darba plāniem, grūtībām un cerībām. Svētais tēvs aicināja bīskapus pateikties Dievam, ka, neskatoties uz komunisma režīma smagajām represijām, ticīgo sirdīs kvēloja ticības liesma. Tas ir priesteru, reliģiozo ordeņu locekļu un laju pašaizliedzīgā darba rezultāts. Ticīgo kopienas var kļūt arī par «mazu ganāmpulku». «Dārgie brāļi, nezaudējiet cerību! Arī Kunga mācekļu pirmā kopiena bija skaitliski maza, taču tā neieslēdzās sevī, bet, Kristus mīlestības vadīta, uzņēmās rūpes par nabagiem, steidzās palīdzēt slimniekiem. Tā ar prieku sludināja un liecināja par Evaņģēliju visiem cilvēkiem – teica Benedikts XVI. Svētais Gars arī šodien vada Baznīcu. Ļaujiet viņam vadīt sevi. Stipriniet kristīgās tautas ticību; sargājiet pagātnē iegūto pastorālo un apustulisko pieredzi, aiciniet ticīgos klausīties Dieva Vārdu, palīdziet jauniešiem mīlēt Euharistiju un Dievmāti, ieviesiet ģimenēs Rožukroņa lūgšanu».

Pāvests mudināja Centrālāzijas reģiona bīskapus rūpēties par priesteriem un klostermāsām, uzklausot, atbalstot un stiprinot vienotību. Bez tās nespēsim pārvarēt mūsdienu sekularizētās pasaules izaicinājumus, kas traucē praktizēt un dzīvot saskaņā ar savu ticību. Svētais tēvs uzsvēra, ka šodien miers ir nopietni apdraudēts. Dauzviet pasaulē notiek vardarbības un terorisma eskalācija, nostiprinās ekstrēmisms un fundamentālisms. Nedrīkst ierobežot reliģijas brīvību. Savas ticības brīva atzīšana ir viena no fundamentālajām cilvēka tiesībām – pasvītroja pāvests.

Baznīca nevienam neuzspiež katoļticību, jo apzinās, ka cilvēka atgriešanās ir Svētā Gara darbības auglis. Ticība ir Dieva darbs un dāvana – uzsvēra Benedikts XVI. Caur bīskapiem pāvests pateicās franciskāņu, jezuītu un citu reliģiozo ordeņu priesteriem par pašaizliedzīgo darbu šajā reģionā.
LRKBIC

Scroll To Top