Now Reading
Rīgas Romas katoļu Metropolijas diecēžu garīgo pakalpojumu statistika

Rīgas Romas katoļu Metropolijas diecēžu garīgo pakalpojumu statistika

Iedzīvotāju skaits Latvijā uz 2008.g.1. janvāri – 2270000; Dzimušo skaits Latvijā 2007.gadā – 23273; Latvijas katoļu baznīcās 2007.gadā nokristītie – 6211.
Sastādot attiecību rēķinu, rezultāts ir:
23273 –            2270000            X           6211 . 2270000   =   605808
6211  –                   x                            23273                                  
Kristību skaits Latvijas katoļu baznīcās ir bijis diezgan stabils. 5000 – 6000 robežās tas ir bijis vairāk kā 50 gadus (par kuriem mums ir saglabājušies draudžu ziņojumos iesniegtie dati). Ņemot vidējo un noapaļojot,  katoļu Latvijā ir vismaz 500000. 
Informāciju apkopojis V.E. J. Cakuls.

Scroll To Top