Now Reading
Vatikānā prezentēta Bīskapu sinodes norise

Vatikānā prezentēta Bīskapu sinodes norise

5. oktobrī sv. Pāvila ārpus mūriem bazilikā pāvests Benedikts XVI svinēs Bīskapu sinodes XII Ģerenālās asamblejas inaugurācijas Svēto Misi. Sinodē piedalīsies 253 sinodes tēvi, pārstāvot 113 episkopātus. Viņu vidū ir arī Jelgavas diecēzes bīsk. Antons Justs. Trīs nedēļas sinodes tēvi debatēs par Dieva vārdu Baznīcas dzīvē un misijā.

Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs arhib. Nikola Eterovičs paskaidroja, ka dalībnieku lielākā daļa ir vietējo Baznīcu delegāti (70%), kā arī Romas kūrijas pārstāvji (15%) un pāvesta nominētie eksperti (12%). Visjaunākajam sinodes tēvam ir 39 gadi (Sanktpeltenes bīsk. Antons Leikfrīds), bet vecākajam 88 gadi (Antiohijas maronītu patriarhs Pjērs Nasrallahs Sfeirs). Sinodē piedalīsies 41 eksperts no 21 valsts, kā arī 37 auditori, kuru lielākā daļa ir sievietes.

Romā ieradīsies arī brālīgās delegācijas, t.i. 10 nekatoļu Baznīcu un kopienu pārstāvji. Savus delegātus sūta arī Maskavas patriarhāts, anglikāņu kopiena un Pasaules luterāņu federācija. Pirmo reizi sinožu vēsturē sinodē uzstāsies Hajfas lielrabīns Šers Jašuvs Kohens un patriarhs Bartolomejs I. Pareizticīgo Baznīcas vadītājs 18. oktobrī vadīs vesperu liturģiju un uzrunās sinodes tēvus.

Sakarā ar šo svarīgo pasākumu, kas iekrīt sv. Pāvila gadā, Jeruzālemes Svētā Krusta bazilikā Romā no 5. līdz 11. oktobrim tiks nepārtraukti lasīta Bībele: 46 Vecās Derības un 27 – Jaunās Derības grāmatas. Pirmo nodaļu no Radīšanas grāmatas lasīs pāvests Benedikts XVI, bet Atklāsmes grāmatas 22. nodaļu – Vatikāna valsts sekretārs kard. Tarčisio Bertone. Pasākumā piedalīsies 1.200 lasītāju gan katoļi, gan arī citu konfesiju pārstāvji. Daži Svēto Rakstu fragmenti tiks lasīti ebreju un arābu valodās, bet sv. Jāņa Evaņģēlija prologs grieķu valodā. Ideja lasīt Bībeli bez pārtraukuma radās 2004. gadā Francijā.

LRKBIC

Scroll To Top