Vatikānā publicēts pāvesta vēstījums Pasaules Migrantu un bēgļu dienā

“Svētais Pāvils migrants un Tautu Apustulis” – tāda ir pāvesta Benedikta XVI 95. Pasaules Migrantu un bēgļu dienai veltītā vēstījuma tēma. Apustulis Pāvils veica vidutāja darbu starp dažādām kultūrām un Evaņģēliju. Viņa aicinājums bija būt par migrantu. Viņš ceļoja, lai sludinātu Labo vēsti. Atsauce uz svēto Pāvilu var būt svarīga arī visiem tiem, kuru dzīve saistīta ar migrāciju mūsdienās – vēstījumā norāda pāvests. Apustulis labi pārzināja trīs kultūras – grieķu, romiešu un ebreju. Viņa dzīve radikāli izmainījās pēc tikšanās ar Kristu. Viņš dedzīgi sludināja ne tikai jūdiem, bet arī pagāniem, tādējādi kļūstot par “īstu migrantu misionāru”. Visu savu dzīvi veltīja tam, lai cilvēki iepazītu un iemīlētu Jēzu, jo Viņā visi ir aicināti kļūt par vienu tautu.

Tāda pati ir arī visu mūsdienu kristiešu misija – raksta Benedikts XVI, norādot uz plašo migrantu loku, kuriem ir vajadzīga pastorālā aprūpe. Pāvests piemin ne tikai studentus, kas uzturas citās zemēs, imigrantus un bēgļus, bet arī modernās verdzības upurus. Arī šodien esam aicināti piedāvāt pestīšanas vēsti ar tādu pašu vērienu kā to darīja Pāvils, ņemot vērā dažādos sociālos un kultūras apstākļus, un katra atsevišķā cilvēka grūtības, kas saistītas ar viņa kā migranta stāvokli.

Norādot uz svētā Pāvila piemēru, Benedikts XVI atgādināja, ka apustuļa garīgā spēka avots un panākumu atslēga meklējama viņa ciešajās draudzības attiecībās ar Kristu. «Dzīvoju ne vairs es, bet manī dzīvo Kristus», raksta pats apustulis, atzīstot, ka «kopā ar Kristu ir piesists krustā». Viņa vēstules mums atklāj visiem atvērtas Baznīcas modeli – skaidro pāvests. Pāvils nevienu nešķiroja ne pēc tautības, ne rases, ne sociālā stāvokļa. Viņš bija tuvs visiem. Šādas solidaritātes ar līdzcilvēkiem pamats ir vienotība ar Dievu. Jo ciešāk kāda draudze vai kopiena būs vienota ar Kristu, jo mīlošāka un atvērtāka tā būs katram cilvēkam – atgādina pāvests vēstījumā 95. Pasaules Migrantu un bēgļu dienai, kas tiks atzīmēta 2009. gada 18. janvārī.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti