Now Reading
Benedikts XVI: orgānu dāvāšana – mīlestības apliecinājums

Benedikts XVI: orgānu dāvāšana – mīlestības apliecinājums

Tiekoties ar Pontifikālās Akadēmijas par Dzīvību rīkotā Starptautiskā kongresa dalībniekiem, Benedikts XVI runāja par cilvēka orgānu dāvāšanu, uzsverot, ka tā ir nozīmīga mīlestības liecības izpausme. Mīlestība un žēlsirdība ir saistītas ar atbildību. Lai cilvēks varētu patiesi sevi īstenot, viņš ir aicināts dāvāt savu dzīvību citiem. Tikai tas, kurš atdod savu dzīvību, to izglābs. Pāvests apliecināja, ka audu un orgānu pārstādīšanas iespēja ir liels zinātnes sasniegums. Tā ir cerības zīme daudziem cilvēkiem. Daudzi var dzīvot tālāk pateicoties šai iespējai, kā arī citu cilvēku nesavtībai.

Šajā kontekstā Benedikts XVI atgādināja, ka cilvēka miesa tomēr nav nekāda lieta, un to nedrīkst uzskatīt par preci. Miesa kopā ar dvēseli veido nedalāmu vienību. Cilvēks ir radīts pēc paša Dieva attēla. Līdz ar to, nevar neievērot personas cieņu. Kas attiecas uz orgānu pārstādīšanu, pāvests paskaidroja, ka cilvēks drīkst dāvāt kādu orgānu tikai tad, ja nepakļauj nopietnam riskam pats savu veselību vai identitāti, pie tam, iemeslam vienmēr ir jābūt morāliski labam. Personas identitātes aizsardzība nozīmē to, ka ne visi orgāni var tikt doti, piemēram, tādi, kas ir būtiski saistīti ar personas garīgajām spējām vai dzīvības tālāk nodošanu. Bez tam, pāvests minēja orgānu ļaunprātīgu izmantošanu un tirdzniecību. Nereti par upuriem kļūst bērni. Svētais tēvs norādīja arī uz orgānu dāvāšanas pēc nāves cēlo raksturu. Tomēr donoram, kamēr tas vēl bija dzīvs, vai viņa tuviniekiem jābūt devušiem piekrišanu.

Orgānu dāvāšana ir mīlestības liecība. Šī žesta vērtību vajadzētu apzināties pašam saņēmējam. Slimnieks saņem kaut ko vairāk nekā fizisko dziedināšanu. Viņš saņem vispirms mīlestību un ir aicināts tai atbildēt – pārvērst arī savu dzīvi par nesavtīgu sevis atdevi citiem.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Scroll To Top